Sulfitenområdet

Karta över Sulfitenområdet

Planen gäller det rödmarkerade området, klicka för större bild.

Förslag till detaljplan är utställt för samråd under perioden 8 september - 8 oktober 2021

Syftet med planändringen är att möjliggöra en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer genom att på delar av den befintliga stadsplanen medge uppförande av – förutom enbostadshus – även parhus och mindre radhus i en våning. Planområdet är beläget i norra delen av Bengtsfors tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände vid sitt möte den 31 augusti 2021, att ett förslag till ändring av stadsplan över Sulfitenområdet kan gå ut på samråd.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenhantering sulfiten.pdföppnas i nytt fönster 105.4 kB 2021-09-08 09.08
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 961.6 kB 2021-09-08 09.08
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 8.1 MB 2021-09-08 09.08
Saneringsrapport.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2021-09-08 09.08
Ursprunglig planbeskrivning och stadsplanebestämmelser laga kraft 1984-04-11.pdföppnas i nytt fönster 21.8 MB 2021-09-08 09.08

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter ska framföras skriftligt.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström