Hur ska vi utveckla friluftslivet i Bengtsfors kommun?

Foto: Roger Borgelid

Vi vill gärna ta del av dina kunskaper och synpunkter kring förutsättningar och möjligheter till utveckling av friluftslivet i Bengtsfors kommun. Välkommen att delta i en workshop 5 oktober om just friluftslivet i Bengtsfors kommun.

Bakgrund

Bengtsfors kommun vill stimulera till ett utökat friluftsliv för hälsa och välbefinnande. Som ett led i det
arbete har Naturcentrum AB fått i uppdrag att i samarbete med kommunen ta fram en friluftsplan.
Dessutom framställs en friluftsguide, i form av en kartfolder, som ska presentera Bengtsfors rika utbud
av friluftsliv för turister och invånare.

Friluftsliv brukar definieras som ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. Normalt omfattas inte anläggningsbundna aktiviteter
men gränsen är inte alltid knivskarp. Idrott, motion och friluftsliv är aktiviteter som går i varandra och
bidrar till välbefinnande och folkhälsa. Koppling till natur, miljö och turism är viktig.
Preliminärt kommer planen och guiden beakta följande typer av aktiviteter: Kanot och båtliv, bad,
sportfiske, cykling, vandring och strövtåg, promenader och närrekreation, skidor, motionslöpning och
orientering, terrängridning, utflykter, natur och kulturstudier, lägerliv med mera.

Information om workshopen

Framtidens friluftsliv i Bengtsfors kommun

Datum

Torsdag 5 oktober

Tid

klockan18.00 till cirka 21.00

Plats

Lövåsens matsal, Billingsfors

Anmälan senast 3 oktober

Anmälan görs så snart som möjligt, senast 3 oktober via e-post: johan.lilljeqvist@bengtsfors.se
Meddela namn på organisation/föreningen, kontaktperson och preliminärt antal deltagare. Är du
intresserad av fritids och friluftsliv i Bengtsfors kommun är du varmt välkommen att delta.

Välkommen med er anmälan!

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Mer information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson