Stöd till Bengtsforstraktens hembygdsförening?

Hej! Kommer du att lämna besked till Bengtsforstraktens Hembygdsförening före den 22 mars om du som politiker i Bengtsfors avser att bevilja föreningen stöd under år 2021? Ja eller nej.

Jag, Per Jonsson, kan inte ensam bevilja medel till någonting. Men jag kan arbeta för att kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen stödjer fortsatt drift och utveckling för Gammelgårdens verksamheter. Det kommer jag också att göra. Det pågår nu diskussioner med Västra Götalandsregionen om stöd. Det bästa vore om man hittade en mer långsiktig lösning så att föreningen kan känna arbetsro och kunna lägga sin energi på att fortsatt driva och utveckla verksamheten på berget. Kommunledningen har kontinuerlig dialog med föreningen i denna viktiga fråga, och föreningen är självklart välkommen att återkomma med ytterligare frågor och synpunkter till undertecknad. Fortsatt dialog är mycket viktig, så att man relativt snart finner en lösning.

Per Jonsson, Centerpatiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström