Vindkraftverk i kommunen?

Finns det planer på att bygga vindkraftverk i Bengtsfors Kommun?

Hej och tack för din fråga!

Frågan om vindkraftverk i vår kommun har genom åren återkommit med ojämna mellanrum. Kommunen har vetorätt när det kommer frågor om etableringar och över partigränserna har vi har varit restriktiva. Något vindkraftverk har ännu inte uppförts i vår kommun.

Skälen för vår linje är inställningen att vindkraftverk förändrar landskapet och på ett högst påtagligt sätt kan fördärva och underminera förutsättningarna för en av våra växande näringar, besöksnäringen och turismen. Allmän påverkan på livsmiljö och livsvillkor har också vägts in.

Tillsammans med övriga Dalslandskommuner har vi en gemensam översiktsplan för vindkraften, Vindkraft Dalsland. I vår kommun har tre mindre områden i kommunens utkanter pekats ut som möjligt lämpliga för vindkraftverk. Det är Laxarby Kölen uppe i norr vid gränsen mot Säffle kommun samt Tisselskog Heden och Bäcken i söder mot Mellerudssidan.

Man kan emellertid inte utesluta att vindkraftverk skulle kunna anläggas även på andra platser om de inte har bedömts som olämpliga för vindkraft. I hög grad beror det på hur berörda markägare ser på saken.

Svaret på din fråga är sammanfattningsvis att då och då kommer förfrågningar men för närvarande finns det, vad jag känner till, inga konkreta planer på byggnation av vindkraftverk.

Stig Bertilsson (M), ordförande kommunstyrelsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström