Nedläggning av Skåpafors förskola?

Jag vill veta hur politikerna ställer sig i frågan om nedläggningen av Skåpafors förskola. Varför ska det vara två förskolor inne i Bengtsfors och ingen i Skåpafors? Det är en otroligt populär och välfungerande förskola i Skåpafors. Är det bara så att barn i småorterna är mindre prioriterade? De barn som redan går på förskola inne i Bengtsfors skulle drabbas mycket mindre av en flytt till en annan förskola inne i Bengtsfors än de barn som går i Skåpafors skulle göra.

Hej och tack för din fråga!

Jag kan ha förståelse för din frustration när du som förälder får till dig att det i de styrandes budgetförslag för 2023 föreslås att förskola och fritids i Skåpafors ska läggas ned.

Beskedet från Socialdemokraterna är att vi kommer att stå upp för förskola och fritids i Skåpafors och har inte med någon sånt sparförslag i vårt budgetalternativ.

Vi anser det vara viktigt med barnomsorg i våra tätorter och att det inte är lämpligt att ta beslut i en så här viktig fråga utan att ha gjort någon konsekvensanalys hur detta påverkar barnens och deras föräldrars situation. Vidare måste man föra en dialog med de berörda innan man lägger ett sånt här beslut. Vi har största respekt för att det är kärv ekonomi för många kommuner nu, men i den prioritering som ändå en budget är så måste man värna invånarnas behov av en bra kommunal service som gör att vardagen fungerar.

Vi som parti har bjudit in till ett öppet möte i Skåpafors i morgon den 7:e december för att lyssna på er berörda och era synpunkter på en bra barnomsorg, du är givetvis hjärtligt välkommen dit.

Vänliga hälsningar
Per Eriksson, gruppledare Socialdemokraterna

Hej

Skälet till att vi planerar för nedläggning av Skåpafors förskola är ekonomin. Det finns ingen kritik mot hur verksamheten i Skåpafors sköts.

Vi har emellertid idag i kommunen alldeles för stora tomma lokaler i förhållande till förskoleverksamhetens omfattning och då måste det till en förändring.

Sättet att få en rejäl besparing till stånd är att ta bort de platser som har relativt få barn i stora lokaler. När det dessutom är så att barnen i Skåpafors förskola kan beredas plats på Björkåsen, Långevi eller Lövåsen utan kostnadskrävande anpassningar så återstår inte alternativet med flytt åt motsatt håll. Det skulle kräva betydande anpassning och med det investeringar.

Fortsätter vi som hittills så kommer vi att stå med ständigt ökande lokalkostnader och därmed blir det mindre resurser kvar till personal. En utveckling som inte kan försvaras och det allra minst i verksamheter som är till för våra barn.

Vi kan bestämt stryka under att vi gör det här för att även fortsatt skapa bästa möjliga förutsättningar för vår kommuns medborgare.

Stig Bertilsson (M)
Susanne Öhrn (M)
Ulf Nelson (M)

Det har kommit flera frågor till oss politiker om varför vi föreslår att lägga ner förskolan i Skåpafors. Det korta svaret är att det är av ekonomiska skäl. Kommunens folkmängd har minskat mycket den senaste tiden och dessvärre ser det inte bättre ut de närmaste åren. Kommunen får inkomster i förhållande till hur många som bor här och måste anpassa sin verksamhet därefter. Om vi inte gör något i år blir det ännu värre längre fram. Att förslaget är just Skåpafors beror på att barnen där ryms i Billingsfors eller Bengtsfors, och det är bara där som en hel byggnad kan tömmas för annat ändamål så småningom.

På lång sikt måste vi se alla små tätorter i vår kommun som ett samhälle, vi kommer inte ha råd med små verksamheter på många ställen. Inte så roligt, men nödvändigt tror jag.

Jan Leander

Hej!

Du och flera med Dej har skrivit och frågat oss politiker varför vi planerar att lägga ner Skåpafors förskola. Vi kan förstå er oro om barnen ska byta förskola och kanske blir det en omväg för en del föräldrar att åka till Bengtsfors eller Billingsfors innan man åker till jobbet.

Vi har en väl fungerande förskola i Skåpafors så det är ingen kritik mot verksamheten utan det är kommunens ekonomi som är skälet. Kommunens folkmängd har minskat mycket och därmed också antalet barn i förskolan. I förhållande till förskoleverksamhetens storlek så har kommunen för många tomma lokaler och en anpassning till verksamheten behöver göras. Barnen i Skåpafors kan beredas plats på Björkåsen, Långevi eller Lövåsen.

Kan vi minska lokalkostnaderna så kan vi få mer resurser till personal som tar hand om våra barn på förskolan.

Hälsningar

Jan-Åke Jansson, gruppledare KD, 1:e vice ordf i kommunfullmäktige Anna-Greta Strömberg, KD, ledamot i utbildningsutskottet, ersättare i kommunstyrelsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström