Förbered ditt företag inför Brexit 2021

Foto: Niklas Eriksson

Nu har Storbritannien lämnat EU! Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020, kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. För dig som gör affärer med Storbritannien finns en rad förändringar att ta ställning till och förbereda inför 2021 då övergångsperioden går över i frihandelsavtal.

Brexit kommer påverka vårt näringsliv och det är viktigt att vara förberedd inför 1 januari 2021 då övergångsperioden går över i ett frihandelsavtal som förhandlas under 2020.

Kommerskollegiums Brexitportal
Gör ditt företag affärer med Storbritannien och du har funderingar på hur Brexit kommer påverka företaget så hittar du information på Kommerskollegiums Brexit portal.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Länken till portalen hittar du längre ner. I portalen finns bland annat information och artiklar om vad som händer nu, utträdesavtalet, tulltillstånd, vilken myndighet som svarar på vilka frågor samt personers möjligheter att resa, studera och arbeta.

Checklista inför Brexit 1 januari 2021
I portalen finns även ett frågeunderlag som fungerar som en checklista och riskanalys.
Här hittar du viktiga frågeställningar som ditt företag bör fundera på och ta ställning till innan 1 januari 2021.

LÄNK TILL BREXITPORTALEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varma hälsningar från Jeanette och Crister på näringslivsenheten!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist