Hur kan vi stötta dig som lokal företagare?

Illustration: Sofia Magnusson

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av Coronapandemin och överväger hela tiden möjligheter att i det kritiska läget underlätta för de lokala företagen. Vi följer utvecklingen och reviderar våra insatser utifrån vad som händer under pandemin. Nedan har vi listat hur vi just nu jobbar inom Bengtsfors kommun för att stödja det lokala näringslivet under rådande omständigheter.

Vi skapar oss en bild över den lokala situationen

För att kunna göra rätt insatser så genomför vi en snabb kartläggning av hur företagen påverkas av situationen både nu och framåt. Det gör vi genom att fråga företagen själva genom en enkät som skickades ut torsdagen 19 mars och vi har på ett dygn fått in 88 stycken svar. Era svar är mycket värdefulla! Ni företagare som inte svarat än hittar enkäten här.

En snabb analys av redan inkomna enkätsvar visar att situationen i Bengtsfors överensstämmer med det generella läget i Sverige. Företagen står inför minskad försäljning och stora avbokningar. En del påverkas mindre och för andra försvinner hela inkomsten. Företag med anställda utnyttjar möjligheten att korttidspermittera samt ansöker om anstånd med betalning av skatt.

Enkätsvaren kommer att ge oss underlag för hur vi ska fortsätta jobba för att stödja det lokala näringslivet, säger näringslivs- och tillväxtutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

Hur gör jag som företagare om jag behöver hjälp?

Om ditt företag har problem kontakta vår näringslivsfunktion (kontaktuppgifter finns längre ner). Det kan gälla allt från problem med att betala en faktura till Bengtsfors kommun till att du behöver finansiellt stöd för att överbrygga krisen. Näringslivsfunktionen står i ständig kontakt med de lokala företagarföreningarna, banker, Västra Götalandsregionens enhet för regional utveckling, almi med mera.

Något som efterfrågas är stöd till ensamföretagare samt till familjeföretag med anställda familjemedlemmar. Det finns i dagsläget inga specifika krispaket riktade mot den målgruppen. Frågan är under arbete och dialog pågar mellan företagens intresseorganisationer, regionala aktörer och regeringen.

De företag som är kunder hos kommunen, exempelvis genom inköp av fjärrvärme och VA, har vi naturligtvis en särskild relation till. Där vi kan för vi diskussioner om fakturerings- och kredittider med mera. Tillfälliga likviditetsproblem och betalningssvårigheter föranledda av den här akuta situationen ska inte få leda till personaluppsägningar eller konkurser, säger kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson.

Samlad information om stödåtgärder med mera

Om du behöver mer information om de olika stödåtgärder som finns så hittar du en samlad information för företag här.

På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset. Länk till annan webbplats.

Kan kommunen göra alla inköp lokalt nu?

Att handla lokalt är prioriterat för oss, men det måste alltid ske med hänsyn till att vi har gällande avtal och lagar att förhålla oss till.

I de fall vi inte är bundna av leveransavtal har vi större möjligheter att handla lokalt. Viktigt är då också att vi behandlar lokala företag på ett juste och rättvist sätt. Så utifrån det vidtar vi de åtgärder som är möjliga för att stötta det lokala näringslivet, säger Stig Bertilsson.

Hur kan lokalsamhället hjälpa företagen?

Självklart är det också naturligt för oss att uppmana medborgare och företag att handla lokalt och stödja vårt näringsliv. Det har betydelse för företagens fortsatta verksamhet.

Vi ser också att det tas flera fina initiativ för att stötta upp både enskilda, föreningar och företag. Hela samhället kraftsamlar och många hjälper till med det de kan. Bland annat har Bengtsfors Centrumförening gjort upprop för att stödja den lokala handeln under #vågahandla

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson