Vårt stödpaket till det lokala näringslivet

Illustration: Sofia Magnusson

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på Coronapandemins följder för näringslivet. Vi tittar löpande på hur vi kan underlätta för de lokala företagen. Vi utgår från vår enkät om pandemins påverkan på företagen samt från dialoger med näringslivet, näringslivsorganisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Vårt stödpaket består främst av åtgärder för att stärka likviditet och stödja efterfrågan hos företagen, berättar kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist

Stödpaketet från Bengtsfors kommun och de Dalslandsgemensamma verksamheterna Dalslands Miljö- och Energikontor och Dalslands Alkohol- och Tobaksenhet som presenteras nedan innehåller bland annat åtgärder för att stärka likviditet, stödja efterfrågan och frigöra tid hos företagen.

Från kommunens sida vill vi stötta och medverka till att det lokala näringslivet så långt det är möjligt överlever den kritiska situation vi tillsammans befinner oss i, samtidigt som vi tar hänsyn till att lagar och avtals följs. Vi följer utvecklingen och reviderar våra insatser utifrån vad som händer under pandemin.

Kartläggningen som genomfördes 19-25 mars var mycket värdefull för att få en ögonblicksbild av nuläget och en prognos framåt, vi skickar ett varmt tack till alla er 108 företagare som svarade!

Kommunens åtgärder för att stärka likviditet

 • Anstånd med att betala fakturor för hyror och avgifter som exempelvis VA, renhållning, fjärrvärme och liknande utifrån en individuell bedömning.
 • Tidigareläggning av betalningar till lokala avtalsleverantörer utifrån en individuell bedömning.
 • Tidigareläggning av betalningar till lokala leverantörer utan avtal utifrån en individuell bedömning.

Kommunens åtgärder för att upprätthålla efterfrågan

 • I de fall det är möjligt tidigareläggs planerade investeringar, projekt och andra inköp.
 • Att handla lokalt är prioriterat för oss, men det måste alltid ske med hänsyn till att vi har gällande avtal och lagar att förhålla oss till.
 • Vi ser positivt på att butiker tar ut och säljer varor utanför sin butik samt att uteservering tidigareläggs. Notera att det för uteservering krävs polistillstånd samt eventuellt bygglov.
 • Vi uppmanar medborgare och företag att handla lokalt och stödja vårt näringsliv.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter

Frågor om anstånd som gäller VA, renhållning eller fjärrvärme hänvisar vi till kundtjänst hos Bengtsfors Energi AB kontakt via telefon 0531-52 61 63 alternativt 0531-52 61 65 eller e-post energi.handel@bengtsfors.se

Frågor om anstånd gällande hyror, andra avgifter än ovan samt tidigareläggning av betalning kontakta:
Peter Johansson, ekonomichef på telefon 0531-526031 eller e-post peter.johansson@bengtsfors.se

Åtgärder från Dalslands Miljö- och Energiförbund

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor för företag avseende årlig tillsynsavgift/kontrollavgift för tillsyn/kontroll enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen.
 • Hänsyn kommer att tas till rådande situation, exempelvis genom anpassning av tillsynen och förlängda tidsfrister i ärenden.
 • Företag inom café- och restaurangbranschen kommer erbjudas rådgivning kring hur de kan anpassa sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridning av covid-19.
 • För att begära anstånd med avgifter kontakta Dalslands Miljö- och Energiförbund

Åtgärder från Dalslands Alkohol- och tobaksenhet

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor för företag avseende tillsynsavgift.
 • För att begära anstånd med avgifter kontakta Dalslands Alkohol-och tobaksenhet

Behöver du hjälp, stöd och rådgivning?

Om du har frågor eller om ditt företag har problem kontakta vår näringslivsenhet. Vi bevakar och förmedlar de insatser som stat, region och delregion (Fyrbodal) riktar till näringslivet via kommunens hemsida, Facebook, LinkedIn och via e-postutskick. Kontaktuppgifterna hittar du är nedanför.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du behöver hjälp med att hitta rätt väg och stöd just för ditt företag så förmedlar vi kontakt med exempelvis Företagsakuten, Connect Väst och Nyföretagarcentrum.

Vill du prenumerera på våra näringslivsnyheter kan du starta din prenumeration genom att klicka här och ange din e-post adress samt att du vill följa nyheter om näringslivsfrågor samt även om du har något specifikt branschintresse.

Vill du veta mer om de olika stödåtgärder som finns för din som företagare så hittar du samlad information för företag genom att klicka på denna länk.

Ta hand om dig och varandra under den pågående pandemin!

Information om vad du själv kan och bör göra för att minska smittspridningen finns på www.bengtsfors.se/ansvar

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist