Projekt tidigareläggs för att stötta det lokala näringslivet

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Foto: Anna Sandström

För att lindra de negativa effekterna för det lokala näringslivet i den rådande situationen har vi gjort en inventering av de projekt som är planerade under 2020. Vår målsättning är att tidigarelägga alla projekt, stora som små, där det är möjligt.

Det handlar exempelvis om ett flertal bygg- och renoveringsprojekt av kommunens skolor och andra fastigheter, asfalteringsarbeten samt mark- och grävarbeten där lokala hantverkare, konsulter och företag, till stor del, är utförare.

Genom att tidigarelägga projekt av det här slaget gynnar vi samtidigt lokala materialleverantörer (byggmaterial, arbetskläder etc.) i den mån vi inte har avtal med andra leverantörer.

– Tekniska verksamheten inventerar nu varje möjlighet att tidigarelägga och beställa tjänster av lokala företag, säger Urban Ericsson, teknisk chef, Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun förser kontinuerligt företag, både lokala och icke lokala, med arbete genom beställning av diverse tjänster. Det kan vara genom avrop på befintliga ramavtal men även genom beställningsjobb som inte kräver avtal.

– Det är mycket viktigt för oss att hjälpa det lokala näringslivet i den här situationen. Samtidigt måste vi följa lagar och bestämmelser kring avtal och upphandlingar, säger kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström