Reviderad näringslivsstrategi

Illustration: Sofia Magnusson

Det är cirka fem år sedan Bengtsfors kommun fastställde sin näringslivsstrategi. Med anledning av tiden som gått samt att organisationen för näringslivsarbetet förändrats, har en revision av strategin genomförts för att den ska vara relevant och användbar.

Näringslivsstrategin från 2015 togs fram av det kommunala bolaget Bengtsfors Utvecklings AB (BUAB) i samverkan med representanter för det lokala näringslivet. Det kommunala bolaget är avvecklat och sedan årsskiftet 2016/2017 finns näringslivsfunktionen på kommunledningskontoret och består av en näringslivs- och tillväxtutvecklare och en destinationsutvecklare.

Slutsatsen av genomlysningen är att den vision och de fokusområden som togs fram 2015 fortsatt är relevanta, men att vissa justeringar krävs för att spegla nuläget och göra strategin mer tillgänglig. En mer omfattande revision av vår lokala näringslivsstrategi ska genomföras när den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen 2021-2030 har antagits. Vår lokala näringslivsstrategi är sammankopplad med både den regionala (Västra Götaland) och delregionala (Fyrbodal) utvecklingsstrategin. En större revision är därför lämplig att göra i samband med att de nya regionala strategierna beslutas.

De viktigaste förändringarna vi gör i vår lokala näringslivsstrategi är att:

  • göra den mer överskådlig och illustrativ på kommunens hemsida
  • tydliggöra att näringslivsarbetet syftar till att skapa en hållbar och långsiktig tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft i det lokala näringslivet i både tätort och på landsbygd.

Ta en titt på vår näringslivsstrategi här Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du har några funderingar, planer eller annat vi kan hjälpa dig med!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist