Bengtsfors på placering 45 i företagsklimat

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun deltar för tredje året i den löpande servicemätningen INSIKT där lokala företag som haft något ärende med kommunen fått möjligheten att göra en bedömning av kommunens service. Med ett ”Nöjd-Kund-Index” på 76 placerade sig Bengtsfors på plats 45 i Sverige.

INSIKT som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) mäter kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare i sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagen har gjort en helhetsbedömning av vår service och har även svarat på frågor om hur nöjda de är med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Ett bra företagsklimat skapar arbetstillfällen, så vi ska ha en bra service för våra lokala företag. För att veta att vi gör rätt saker är det viktigt att få feedback från företagen genom undersökningen, säger näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

Totalt deltar 173 kommuner i undersökningen. Servicemätningen presenteras i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet för NKI under 2019 ligger för alla deltagande kommuner på 73. I Bengtsfors kommun har totalt 57 företag svarat på enkäten och med ett NKI på 76 placerar vi oss som nummer 45 i Sverige. Placeringen innebär en nedgång från 2018 då NKI var 82. Orsaken är personalomsättning. Inför 2020 har vi ny personal som är introducerad och utbildad vilket ger goda förutsättningar för fortsatt hög service, nöjda företag och framförallt att förbättra vår service ytterligare.

Våra lokala företag möter oss på många olika sätt och det är viktigt att alla medarbetare som möter företagen i olika ärenden ger god service. Vi har goda resultat men strävar hela tiden efter att förbättra oss. Extra roligt är att Miljö- och Hälsoskydd får mycket högt NKI och i år rankas som nummer tre i Sverige med ett NKI på 84, säger förbundschef Dan Gunnardo på Dalslands Miljö- och Energiförbund.

Förbundet har en stor del av kontakterna med företagen och handlägger ärenden inom miljö-, hälsoskydd och livsmedelskontroll i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda kommun.

Ni är varmt välkomna att kontakta Jeanette Lindh Svanqvist, Näringslivsutvecklare för mer information om servicemätningen. .

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist