Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Illustration: Sofia Magnusson

Många enskilda företag har drabbats hårt av pandemin och har inte heller kunnat dra nytta av de tidigare stödåtgärder som presenterats. Regeringen har därför föreslagit ett nytt stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin. Det nya stödet beräknas träda ikraft från slutet av oktober.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt, troligen i slutet på oktober.

Omsättningsstödet har stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Läs mer om stödets utformning här Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist