Ytterligare krisåtgärder för företag

Illustration: Sofia Magnusson

Flera krisåtgärder som genomförts för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Med anledning av den ökade smittspridningen och de hårdare restriktionerna kommer flera stödåtgärder förlängas. Förslagen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Ytterligare krisåtgärder

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Omställningsstöd i ytterligare tre månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Nu förelås att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Nu föreslås att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021.

Mer information de förlängda åtgärderna

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist