Enskilda näringsidkare kan nu söka det nya omsättningsstödet

Illustration: Sofia Magnusson

Enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Många av er har inte heller kunnat dra nytta av de stödåtgärder som inledningsvis presenterades. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 november om ett nytt omsättningsstöd riktat mot enskilda näringsidkare. Du kan redan nu ansöka om omsättningsstödet via en e-tjänst på Boverket.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inom exempelvis besöksnäringen och kulturella, kreativa näringar. Många av er enskilda företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som inledningsvis presenterades, bland annat stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 november 2020 om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020. Beslut om stöd att fattas av Länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Du kan redan nu ansöka om stödet.

Ansök här

Omsättningsstödet går att söka från 10 november 2020 via en e-tjänst på Boverket som du hittar här:
Boverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skillnaden mellan omsättningsstöd och omställningsstöd

Omsättningsstödet har stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Nytt förslag från regeringen om förlängt omsättningsstöd i ytterligare tre månader

Den 9 november föreslog regeringen att omsättningsstödet ska förlängas så att omsättningsminskningar även under augusti – oktober 2020 ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen. Inget beslut är fattat ännu, men vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Frågor och kontakt

Har du frågor om kommunens åtgärdspaket, regionala och nationella stödinsatser eller andra företagsrelaterade frågor? Kontakta oss på näringsfunktionen. Våra kontaktuppgifter hittar du nedanför.

Du hittar även en samlad information för företag här: Näringslivsinformation med anledning av pandemin Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist