Pandemins påverkan på det lokala näringslivet

Illustration: Sofia Magnusson

I mars 2020 gjordes en kartläggning i Bengtsfors kommun av företagens nuläge och utmaningar med anledning av pandemin. Åtta månader senare har vi en helt ny verklighet att förhålla oss till och har under november genomfört en ny kartläggning för att kunna stötta företagen på bästa sätt. Ett tydligt resultat är att läget ser mycket olika ut för företagen.

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på pandemins följder för näringslivet och följer noga utvecklingen. Kartläggningen är mycket värdefull så att vi kan fortsätta stötta företagen på bästa sätt. Vi riktar ett varmt tack till alla er företagare som hjälpt oss genom att svara på enkäten, säger kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

Det ser olika ut!

Kartläggningen i november visar att covid-19 har, och fortsätter, påverka vårt lokala näringsliv. Många företagare vittnar om stor inverkan på deras verksamheter. En del företag är hårt drabbade av pandemins effekter, en del har påverkats negativt men ser en viss uppgång, en del har påverkats marginellt och några har till och med ökat sin omsättning "tack vare" pandemin. Hos vissa företag börjar problemen först nu.

Kort om kartläggningen

  • De branscher som drabbats hårdast av pandemin i kommunen är handel, turism, hotell, restaurang, kultur och transport. Samma branscher som på Sverigenivå.
  • Det är svårt att ange hur mycket omsättningen förändrats totalt men ett medianvärde är omsättningstapp i spannet 11-30% jämfört med 2019.
  • De statliga stödpaketen har lågt utnyttjande bland annat på grund av att stödåtgärderna inte varit anpassade för småföretag, men också på grund av en oro att det är krångligt att söka stöden. Det finns också ett lågt intresse för att söka det nya omsättningsstödet riktat mot enskilda näringsidkare.
  • Näringslivet i Bengtsfors kommun har en stor bredd och är differentierat. Det har minskat sårbarheten.
  • Många företag har visat en stark omställningsförmåga genom att utveckla nya tjänster, produkter, affärsmodeller och samverkansformer och har hittat nya vägar under pandemin.
  • Trots pandemin har 25% av företagen aktuella rekryteringsbehov inom olika branscher och yrkesroller.
  • Kommunens information, tillgänglighet samt stöd och engagemang för näringslivet under pandemin har uppfattats positivt av den stora majoriteten av företag.
  • Det har i år startat nya företag i samma utsträckning som 2019. Under januari till november 2020 har det startat 64 nya företag, vilket motsvarar 2019 års siffra för samma period som var 65 nya företag (källa: UC Webselekt).

Det finns hjälp att få!

Missa inte att utnyttja de olika rådgivningsinsatser och stödpaket som finns. Det är svårt att hålla sig uppdaterad på alla insatser och stöd men det finns hjälp att få!

De företag som varit i kontakt med exempelvis Företagarhjälpen Fyrbodal och Företagsakuten Fyrbodal har varit mycket nöjda med den hjälp de fått. Du får kostnadsfri rådgivning och kan bland annat få hjälp att hitta aktuella stöd för din verksamhet säger näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist

På vår samlingssida hittar du information om allt från rådgivning till akut hjälp samt de statliga och kommunala stöd- och åtgärdspaket samt annan viktig information med anledning av pandemin.

Klicka här så kommer du till vår samlingssida - Näringslivsinformation med anledning av pandemin

Glöm inte att du alltid kontakta oss på näringslivsenheten så hjälper vi dig att hitta rätt! Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Prenumerera på näringslivsnytt från Bengtsfors kommun

Vill du prenumerera på våra näringslivsnyheter kan du starta din prenumeration genom att följa den här länken Prenumerera på näringslivsnytt. Ange din e-post adress samt att du vill följa nyheter om näringslivsfrågor samt även om du har något specifikt branschintresse.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist