Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism

Illustration: Sofia Magnusson

Tillväxtverket erbjuder ekonomiskt stöd i form av utvecklingscheckar till besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism. Vill du utveckla er produkt och eller ställa om verksamheten till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och eller den digitala strukturomvandlingen kan du ansöka om 50 000 till 150 000 kronor för ert projekt.

Om utvecklingscheckar

Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om verksamheten. Utvecklingschecken kan exempelvis användas till rådgivningsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, affärs- och produktutveckling eller hållbarhetscertifieringar av verksamheten. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och du kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för ert projekt. Ansökningar tas in löpande till och med 30 juni 2021 eller så länge pengarna räcker.

Bakgrund utvecklingscheckar

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag. Företag inom besöksnäringen är hårt pressade av rådande pandemi. De behöver stöd i att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin för med sig. Samtidigt accelererar behovet av klimatomställning och digital strukturomvandling vilket ställer ytterligare krav på företagens utveckling.

Mer information och ansökan

På Tillväxtverket hittar du mer information om stödet och hur du ansöker - Tillväxtverkets information om utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist