Norsk-svenskt bolag etablerar anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun

Det var glada miner när överenskommelsen om den nya industrietableringen i Billingsfors slutligt bekräftades vid ett digitalt möte. Från ett konferensrum i kommunhuset i Bengtsfors mötte kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och näringslivsutvecklaren Jeanette Lindh Svanqvist de norska intressenterna Geir Langeland, Green Ideas Group, och hans kollegor Lars Thoresen och Eirik Thyge Hansen. Med i diskussionen var också Ann Palmnäs, Position Väst och Anders Eliasson, Business Sweden. Från vänster Stig Bertilsson Bengtsfors kommun - Ann Palmnäs Position Väst - Lars Thoresen, Geir Langeland och Eirik Thyge Hansen från Green Ideas Group - Anders Eliasson Business Sweden - Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun. Fotograf: Sofia Magnusson

Sveriges första cirkulära återvinningsindustri där högkvalitativ olja ska utvinnas ur plastavfall, som idag bränns, planeras i Billingsfors i Bengtsfors kommun. Det är bolaget Green Ideas Group AB, med kontor i Oslo och Stockholm, som står bakom initiativet. Green Ideas Group räknar med att först sätta upp en demoanläggning för 2-4 ton plast för att till år 2023/24 växla upp till en volym på 24 ton/dag. Det kommande driftsbolaget blir Billingsfors Plastic Recycling AB och verksamheten beräknas vid full drift ha cirka 25 anställda.

Här finns ett gediget industriellt kunnande med ett fokus på cirkulära processer och nya material och vi är imponerade av engagemanget vi mötts av i kommunen, regionalt och ända upp till nationell nivå, säger Geir Langeland, VD Green Ideas Group.

Cirkulär plast

Plastavfall från bland annat industrier är svårt att separera och sortera och bränns till stor del idag. Vid Billingsfors Plastic Recycling kommer man istället skapa en cirkulär process där olja återvinns ur industri- och hushållsplastavfall (PTO = plastic to oil), genom en termokemisk pyrolysprocess. Pyrolysoljan kan därefter processas till plastgranulat och återigen användas till produktion av olika plastprodukter. Målgrupper för den cirkulära plasten är bland annat plastindustrin och fordonsindustrin. Partier av oljan kan också levereras till petrokemisk industri som transformatorolja och dylikt.

Denna satsning är helt i linje med vårt fokus på hållbar grön omställning. Vi är stolta över att ytterligare en cirkulär verksamhet byggs upp här och att vi får bidra än mer till att reducera koldioxidutsläppen, säger Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors.

Lokalt, regionalt och nationellt nätverk

Så fort Bengtsfors kommuns näringslivs- och tillväxtutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist fick kontakt med bolaget kopplade hon på lokala och regionala aktörer.

Vi har ett gott samarbetsklimat och jobbar nära det befintliga näringslivet. Till vår hjälp har vi Position Väst och andra viktiga aktörer som underlättar för företag att navigera i en för dem okänd region, säger Jeanette Lindh Svanqvist.

Vi ser att intresset från företag med cirkulärt fokus ökar. Den erfarenhet och kompetens som bygger på 170 år av industriell utveckling och produktion i regionen är en styrka, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst.

Markägaren Håkon Due ser fram emot satsningen på industriområdet Billingsfors Egendom.

Det är en mycket spännande verksamhet som har framtiden för sig, säger Håkon Due.

Planering pågår

Green Ideas Group driver redan en liknande process i Halden kommun i Norge genom det helägda Halden Plastik Gjenvinning AS. Green Ideas Group har registrerat varumärket Polyfuels.

I Billingsfors planerar Green Ideas Group sin anläggning, inventerar möjliga plastleverantörer och kunder, genomför oljeanalyser, inleder miljöansökan och bygger upp partnerskap. Planeringsstadiet beräknas ta sex till nio månader.

Kontaktuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist