Bengtsfors på plats sju i Sverige i företagsklimat

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun deltar i servicemätningen INSIKT där lokala företag som haft något ärende med kommunen fått möjligheten att göra en bedömning av kommunens service. Med ett ”Nöjd-Kund-Index” på 83 når vi i år vårt högsta betyg någonsin och går från plats 45 i Sverigerankingen till plats sju! Det gör oss till bästa kommun i Västra Götaland.

Ett bra företagsklimat skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Vi har ett mycket gott företagsklimat och jobbar hela tiden för att bli ännu bättre. Bemötande, kompetens och löpande dialog med företagen är framgångsfaktorer, säger näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist och kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson.

INSIKT som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) mäter hur företagen uppfattar kommunernas myndighetsutövning inom: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagen har gjort en helhetsbedömning av vår service och har även svarat på frågor om hur nöjda de är med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Totalt deltar 189 kommuner i undersökningen. Servicemätningen presenteras i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet för NKI under 2019 ligger för alla deltagande kommuner på 74. I Bengtsfors kommun har totalt 48 företag svarat på enkäten och med ett NKI på 83 placerar vi oss sjua i Sverige.

Topp 10 kommuner

Västra Götaland

NKI

Ranking

Bengtsfors

83

7

Åmål

83

8

Trollhättan

82

10

Munkedal

80

16

Dals-Ed

80

18

Lysekil

79

31

Herrljunga

78

38

Falköping

77

44

Uddevalla

77

48

Det här resultatet når vi tillsammans så jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som skapar positiva möten med företagen på många olika sätt. Extra roligt i år är att teamet som jobbar med bygglov har mycket nöjda kunder och rankas som nummer fyra i Sverige med ett NKI på 86, säger kommunchef Göran Eriksson.

Dalslands miljö- och energiförbund har en stor del av kontakterna med företagen och handlägger ärenden inom miljö-, hälsoskydd och livsmedelskontroll i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda kommun.

Vi jobbar målmedvetet med ständiga förbättringar och ökad servicegrad. Vi ser en positiv trend sedan mätningarna startade och årets resultat är en viktig bekräftelse på att vi är på rätt väg. Våra ärenden inom livsmedel har utvecklats mycket positivt och når högsta resultatet någonsin med ett NKI på 84, berättar förbundschef Dan Gunnardo.

Mer information

Vill du ha mer information om servicemätningen är du varmt välkommen att kontakta Jeanette Lindh Svanqvist.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist