Bengtsfors företagsklimat fortsatt positivt

Bild: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har presenterat enkätresultatet för Företagsklimat 2021. Bengtsfors kommuns sammanfattande betyg är 3,6 vilket ger oss näst högst betyg bland kommunerna i Fyrbodal. Högst betyg i Fyrbodal är 3,7 ett resultat som delas av Dals-Eds, Melleruds och Tanums kommuner.

Över 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. Resultatet av undersökningen utgör grunden i den ranking om företagsklimat som publiceras i höst. I Bengtsfors har 79 företag svarat på enkäten och vi vill rikta ett stort tack till er, era svar hjälper oss att göra skillnad.

Det sammanfattande betyget på företagsklimatet 2020 är 3,63 att jämföras med förra årets betyg på 3,82. Betyget mäts i skalan ett till sex. Rikssnittet ligger på 3,43, vilket är något högre än fjolårets sammanfattande betyg på 3,37. Betyget gör att Bengtsfors fortsatt har det näst högsta betyget i företagsklimat bland Fyrbodals kommuner.

Jämfört med föregående år så ger företagen i Bengtsfors kommun ett högre betyg på tio enkätfrågor, samma resultat som tidigare på två frågor och ett lägre betyg än tidigare på tre frågor. Sammantaget ser vi en förbättring på majoriteten av enkätfrågorna.

Efter ett annorlunda år, där företagens situation sett mycket olika ut och där vi alla navigerat i en ny verklighet, ser vi ett fortsatt gott lokalt företagsklimat. Samverkan, dialog och information har varit extra viktigt under pandemin vilket också visar sig i ett högt betyg från våra företag. Företagsetableringar och nyföretagande är viktiga resultat av företagsklimatet, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare.

I nedan tabell finns Bengtsfors enkätresultat för 2021, jämförelser med 2020 och med Sverigesnittet.

Enkätfråga

Betyg 2021

Jämfört med 2020

Jämfört med Sverige

Sammanfattande omdöme

3,6

-0,2

+0,2

Konkurrens från kommunens verksamheter

4,1

+0,4

+0,4

Kommunens service och bemötande

3,8

+0,1

+0,6

Kommunpolitikers attityder till företagande

3,7

+0,1

+0,4

Allmänheterns attityder till företagande

3,7

+0,1

-0,2

Mobilnät och bredband

3,6

+/-0

-0,4

Tjänstepersoners attityder till företagande

3,6

+0,1

+0,5

Information till företagen

3,6

+0,2

+0,6

Företagens engagemang för företagsklimatet

3,4

-0,3

-0,3

Dialogen med kommunens beslutsfattare

3,4

+/-0

+0,4

Upphandling

3,2

+0,2

+0,5

Påverkan av brottslighet/otrygghet

3,0

-0,2

-0,8

Skolans kontakter med lokala näringslivet

2,8

+0,1

-0,2

Tillgång på relevant kompetens

2,7

+0,2

-0,3

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

2,1

+0,1

-1,3


Det är mycket glädjande att företagen även under pandemin är nöjda med vårt näringslivsarbete. Ett gott näringslivsklimat krävs för ett starkt och växande näringsliv och det är speciellt viktigt i utmanande tider, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet för Bengtsfors kommun samt mer information om enkätundersökningen för Bengtsfors hittar du här på Svenskt Näringslivs sida - Företagsklimat Bengtsfors. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist