Presentkort som uppmuntran till personal och som samtidigt hjälper det lokala näringslivet

Bengtsfors kommun väljer även i år att uppmuntra medarbetare och samtidigt ge det lokala näringslivet stöd. Skattemyndigheten har ändrat regelverket för förmånsbeskattning och nu finns möjligheten att ge alla anställda ett presentkort för inköp av vara eller tjänst.

Under coronapandemin är det hårt tryck på många av kommunens verksamheter och personalen gör och har gjort sitt yttersta i en pressad och osäker situation. Samtidigt drabbar situationen också många företag som ser vikande omsättning och lönsamhet. Kommunstyrelsen har beslutat om att en sommargåva ska lämnas till alla anställda i form av presentkort på 300 kronor som kan användas hos företag i Bengtsfors kommun.

För dig som är näringsidkare

Mer information kring den praktiska hanteringen av presentkorten kommer inom kort att finnas på vår hemsida.

Samtliga intresserade företag i Bengtsfors kommun har möjlighet att ta emot presentkort och därefter fakturera Bengtsfors kommun. Presentkorten gäller till och med 30 september 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson