Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

Illustration: Sofia Magnusson

Driver du enskild firma eller handelsbolag och har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin? Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden mars-juni 2021. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida.

Ansökan för perioden mars-juni 2021 öppnar den 1 juli 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 15 september 2021. Boverkets e-tjänst för ansökan av omsättningsstöden Länk till annan webbplats.

Om omsättningstöden

 • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har
  minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när
  ansökan görs.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av
  pandemin.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som
  avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare
  respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
 • Stöden är uppdelade i 4 olika stödperioder; mars, april, maj och juni 2021. För att kunna
  söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning
  jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet
  upp till 24 000 kronor per stödperiod.
 • Regeringen har även aviserat att det är aktuellt att förlänga stöden till september 2021.

Mer information

Kontaktperson Länsstyrelsen

Antonia von Zweigbergk
010-224 5150
antonia.von.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist