Bengtsfors företagsklimat fortsatt positivt

Långsiktig utveckling av Bengtsfors kommuns ranking i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning Källa: Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv har presenterat enkätresultatet och rankingen från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Bengtsfors kommun har ett fortsatt gott företagsklimat med ett förbättrat resultat på majoriteten av enkätfrågorna. Årets rankingplacering 119 innebär ett tapp på 23 placeringar jämfört med 2020, orsaken till det sämre resultatet är främst företagens oro för brottslighet. Bengtsfors kommun når ändå det näst bästa rankingresultatet någonsin och har fortsatt näst högst betyg i företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet bland kommunerna i Fyrbodal.

Över 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. I Bengtsfors har 79 företag svarat på enkäten och vi vill rikta ett stort tack till er, era svar hjälper oss att göra skillnad. Vi ser en fortsatt positiv trend och ett förbättrat resultat på majoriteten av enkätfrågorna.

Efter ett annorlunda år, där företagens situation sett mycket olika ut och där vi alla navigerat i en ny verklighet, ser vi ett fortsatt gott lokalt företagsklimat. Samverkan, dialog, information och upphandling har varit extra viktigt under pandemin vilket visar sig i höga betyg från våra företag. Företagsetableringar och nyföretagande är viktiga resultat av företagsklimatet, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare.

Sammanfattande omdöme och ranking

Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Bengtsfors kommuns är 3,6 vilket ger oss näst högst betyg bland kommunerna i Fyrbodal. Högst betyg i Fyrbodal är 3,7 ett resultat som delas av Dals-Eds, Melleruds och Tanums kommuner.

Den totala rankingen utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från företagare i kommunen om företagsklimatet i den
kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande som exempelvis kommunalskatt, nyföretagsamhet, andel i arbete med mera.

Bengtsfors kommun totala ranking är 119 av totalt 290 kommuner. Vi tappar 23 placeringar jämfört med föregående år. Vi når topp 40 i Sverige vad det gäller frågor om; upphandling med ranking 27, service och bemötande med ranking 29 och information med ranking 39. Frågan om hur företagen upplever brottslighet och otrygghet visar däremot en stor försämring jämfört med tidigare med en ranking på 286 och är en stor orsak till sämre ranking och sammanfattande omdöme. För mer detaljer om enkätresultat och rankingplaceringar kan du läsa mer i länkarna som du hittar längst ner.

Bengtsfors kommun har under året haft stort fokus på brottslighet där en rad åtgärder redan genomförts. I medborgarlöftet 2021 har polisen och kommunen lovat att gemensamt verka för att öka tryggheten på allmän plats samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet. Flera åtgärder är redan på plats och visar positiv effekt.

Ett gott näringslivsklimat krävs för ett starkt och växande näringsliv. Det är mycket glädjande att vi ser ett fortsatt positivt resultat av vårt näringslivsarbete. Företagens oro kring brottsligheten tar vi på stort allvar och har redan åtgärder på plats som gett stor effekt. Ökad polisnärvaro genom områdespoliser och ökade öppettider på polisstation är ett par exempel, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stig framhåller att ytterligare åtgärder krävs.

Vi trycker på hos Polismyndigheten för utökad polisiär närvaro. En nödvändighet om vi ska kunna slå tillbaka mot brottsligheten, säger Stig Bertilsson.

Källa: Svenskt Näringsliv

Ranking Dalslands kommuner


Dalslands kommuner

Total ranking 2021

Förändring från 2020

Bengtsfors

119

-23

Dals-Ed

86

-35

Färgelanda

160

+28

Mellerud

101

+26

Åmål

283

-70


Läs mer om företagsklimat

Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist