Nu startar utbildningen Industri Bas – ett samarbete mellan vuxenutbildningen, Strömkullegymnasiet och näringslivet

Bengtsfors kommun är i en utvecklingsfas när det gäller industrin och kommer att vara i stort behov av att rekrytera personal både inom kort men också på längre sikt. Anledningen är nyetableringar och pensionsavgångar inom redan etablerade företag.

Företag som är med i samarbetet kring utbildningen är BIAB, Corex, Dals konfektyr, VPK, Ahlström- Munksjö samt Rexcell.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom industriproduktion och industriteknik. Utbildningen gör utbildningsdeltagarna kvalificerade att utföra enklare arbeten inom industri som till exempel har med att framställa olika produkter eller använda och underhålla maskiner att göra.

Det finns ett stort behov av personal inom vår lokala industri. Tillsammans med företagen har vi tagit fram en utbildning som tillgodoser en del av deras behov, säger Jeanette Lindh Svanqvist som är näringslivs- och tillväxtutvecklare i Bengtsfors kommun.

Samverkande företag kommer att vara med i rekryterings- och antagningsprocessen och totalt finns det 12 utbildningsplatser. Utbildningen innebär totalt 10 veckors APL - arbetsplatsförlagd utbildning som genomförs på något av de företag som vi samarbetar med. Utbildningen startar 4 april 2022 och avslutas i juni 2023. Den kommer att bedrivas i industrilokalerna på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors.

Det känns så meningsfullt att hjälpa näringslivet med deras behov av arbetskraft, samtidigt som det ger möjlighet för våra studerande att gå ut i anställning efter avslutad utbildning, säger Jeanette Montgomery, verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet.

Mer information och ansökan

På vuxenutbildningens sida finns mer information om utbildningen och e-tjänst för att ansöka.  
Sista dag för att ansöka är 13 mars, 2022.

Kontakt

Jeanette Montgomery
Rektor/verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet
0531- 52 81 34
jeanette.montgomery@bengtsfors.se

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson