Företag sök hållbarhetscheck till omställningsinsatser

Bild på växande planta i en hand

Illustration: Sofia Magnusson

Västra Götalandsregionen erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör företagens omställning. Du får bidrag till att ta in kompetens via extern konsult för att utveckla nya produkter och tjänster inom exempelvis cirkulära affärsmodeller, elektrifiering, hållbara livsmedelssystem och biobaserade material. Regionen erbjuder även digitaliseringscheck, internationaliseringcheck samt även andra företagsstöd.

Vad är hållbarhetscheck och vilka insatser kan du få bidrag till?

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras.

Du kan ansöka om hållbarhetscheck inom följande insatsområden:

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Elektrifiering
  • Hållbara livsmedelsystem och biobaserade material

Du kan inte söka för konsultkostnader kopplat till certifiering, för att möta lagkrav, ordinarie verksamhet, stöd till produktion av marknadsföringsmaterial, annonsering eller uppdatering av hemsida.

Mer information om insatsområden och exempel på satsningar hittar du här: Insatsområden hållbarhetscheck Länk till annan webbplats.

Vem kan söka?

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företag med färre än 50 anställda som har minst två årsredovisningar prioriteras.

Stöd lämnas inte till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisas till Länsstyrelsen. Normalt stöds inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.

Hur mycket kan företaget söka?

Stödet är på maximalt 150 000 kronor och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 25 000 kr behandlas inte.

För mer information och ansökan följ länken: Hållbarhetscheck Länk till annan webbplats.

Digitaliseringscheck och Internationaliseringscheck

Missa inte att det också finns stöd för digitalisering och internationalisering:

  • Digitaliseringscheck som syftar till att fler små och medelstora företag utvecklas med hjälp av digitalisering eller utvecklar nya digitala produkter- och tjänster samt bidra till en grön och digital omställning för ett fossilfritt samhälle Västra Götaland.  För mer information och ansökan följ länken: Digitaliseringscheck Länk till annan webbplats.
  • Internationaliseringscheck som syftar till att hjälpa företag att nå ut på nya marknader med hjälp av extern kompetens, utveckla en strategi för internationalisering, marknadsundersökningar med mera. Satsningar som främjar hållbar utveckling och klimatnytta prioriteras: För mer informatoin och ansökan följ länken: Internationaliseringscheck Länk till annan webbplats.  

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. Satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara prioriteras. Här hittar du alla företagsstöd som erbjuds: Företagsfinansiering Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist