Bengtsfors har bäst företagsklimat i Fyrbodal

Bild: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har presenterat enkätresultatet för Företagsklimat 2022. Bengtsfors kommuns sammanfattande betyg är 3,7 vilket ger oss högst betyg bland kommunerna i Fyrbodal.

Ett gott näringslivsklimat krävs för ett starkt och växande näringsliv. Det är mycket glädjande att vi ser långsiktigt positiva resultat av vårt näringslivsarbete, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Över 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. Resultatet av undersökningen utgör grunden i den ranking om företagsklimat som publiceras i höst. Det sammanfattande betyget på företagsklimatet 2022 är 3,7 att jämföras med förra årets betyg på 3,6. Betyget mäts i skalan ett till sex. Rikssnittet ligger även 2022 på 3,4. Betyget på 3,7 gör att Bengtsfors har högst betyg i företagsklimat bland Fyrbodals kommuner.

Jämfört med föregående år så ger företagen i Bengtsfors kommun ett högre betyg på tio enkätfrågor, samma resultat som tidigare på en fråga och ett lägre betyg än tidigare på fyra frågor. Sammantaget ser vi en förbättring på majorititen av enkätfrågorna. Se nedan tabell för mer detaljer.

Den positiva trenden är resultatet av ett stort engagemang från både vårt lokala näringsliv och alla kollegor på kommunens olika verksamheter. Samverkan och dialog är viktiga nyckelfaktorer. Vi vill även rikta ett stort tack till er 90 företagare som svarat på enkäten och som hjälper oss att göra skillnad, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare.

Utveckling av betyg Sammanfattande omdöme. Bild: Svenskt Näringsliv

I nedan tabell finns Bengtsfors enkätresultat för 2022, jämförelser med 2021 och med Sverigesnittet.

Enkätfråga

Betyg 2021

Jämfört med 2020

Jämfört med Sverige

Sammanfattande omdöme

3,7

+0,1

+0,3

Allmänhetens attityder

3,9

+0,2

+/-0

Konkurrens från kommunens verksamheter

3,9

+0,1

+0,3

Kommunens service och bemötande

3,9

+0,1

+0,7

Kommunpolitikens attityder

3,8

+0,1

+0,5

Företagens engagemang för företagsklimatet

3,7

+0,3

+0,2

Tjänstepersoners attityder

3,7

+0,1

+0,5

Mobilnät och bredband

3,7

+0,1

-0,3

Dialog med kommunens beslutsfattare

3,6

+0,2

+0,6

Information till företagen

3,6

+/-0

+0,6

Upphandling

3,1

-0,1

+0,4

Skolans kontakter med lokala näringslivet

3,1

+0,3

+0,2

Påverkan av brottslighet/otrygghet

2,9

-0,1

-0,9

Tillgång på relevant kompetens

2,5

-0,2

-0,3

Vägnät, tåg och flygförbindelser

2,2

+0,1

-1,1


Resultatet för Bengtsfors kommun samt mer information om enkätundersökningen för Bengtsfors hittar du här på Svenskt Näringslivs sida - Företagsklimat Bengtsfors. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist