Förbered ditt företag för kris och krig

Illustration som visar människor som håller varandras händer

Illustration: Sofia Magnusson

Det finns många anledningar att stärka ditt företags beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker, längre elavbrott, pandemier som orsakar personalbortfall eller störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. Genom MSB:s kampanj "Förberedda företag" får du information och konkreta råd om hur du förbereder ditt företag för kris och krig.

Företagen är en viktig del av beredskapen

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Ett starkt och stabilt näringsliv ger den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad. Det vill säga vår försörjningsberedskap.

På MSB:s sida Beredskap för företag Länk till annan webbplats. finns samlad information och konkreta råd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart. I nedan film får du en kort introduktion till företagens roll i samhällets beredskap.

Samlat stöd till företag

MSB har samlat stöd för företag under nedan rubriker. Under rubrikerna hittar du mer detaljerad information, filmer och konkreta råd.

  • Företagen är en viktig del av beredskapen
  • Det här förväntas företagen att göra
  • Exempel på vad företag kan göra
  • Samverkan med offentliga aktörer
  • Finansiering och pågående utredningar
  • Hör fyra företag berätta

MSB:s samlingssida för företag hittar du via länken Beredskap för företag. Länk till annan webbplats.
Kontakta gärna beredskapforforetag@msb.se om du har några frågor.

På gång! Näringslivsfrukost - förbered ditt företag för kris och krig

Bengtsfors kommun kommer bjuda in till en näringslivsfrukost i början av 2023 med fokus på beredskap i kris och krig. Inbjudan publiceras i våra olika kommunikationskanaler så snart datum är fastställt.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist