Boka in 22 februari för företagarträff om hållbar omställning

Illustration som visar hållbarhet som både miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Illustration: Sofia Magnusson

Vad är industriell symbios och hur bidrar det till hållbarhet, ökad tillväxt och konkurrenskraft?
Den 22 februari bjuder Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby in till en företagarträff där du får lära dig mer om industriell symbios, nya arbetssätt och samarbeten. Du kommer möta lokala företag, företagskluster, nätverk och aktörer som ger exempel på hållbar, innovativ och cirkulär omställning av produktion, produkt- och affärsutveckling. På agendan hittar du bland annat Paper Province, Sotenäs Symbioscentrum, Chalmers Industriteknik och flera lokala företag.

Det gröna skiftet i näringslivet och samhället

Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt och samarbeten mellan företag och verksamheter. Detta sätt att tänka kallas industriell symbios. Samverkan kring resurser ger mer konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.

Nätverk, samarbeten och symbiosmöjligheter

För att fånga utmaningar, pågående initiativ och nya symbiosmöjligheter har Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik samt Bengtsforsföretagen Ahlstrom, Rexcell Airlaid & Tissue, Fridh & Hell samt Inwoco bildat en initial lokal symbiosgrupp.

Vi bjuder in alla intresserade företag och verksamheter som vill lära sig mer om industriell symbios, ingå i symbiosnätverket, hitta nya samarbeten och symbiosmöjligheter. Träffen är inte en enskild aktivitet utan en del i en process som kommer pågå framåt berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, utvecklingsstrateg Mötesplats Steneby.

Program

08:00-08.30 Incheckning och frukostmingel

08.30 Hur landade vi här? Vad ska ske nu?
Anders Lindgren och Vera Telemo, Mötesplats Steneby - Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun

08.40 Introduktion cirkulär ekonomi och industriell symbios
Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik

Lokala mötesplatser för cirkulär utveckling
09.00 Open Wood, Mikael Sandqvist
09.10 Trä- och energicentrum, Jonas Fred Hell och Lars Atterfors
09.20 Textila Återbruksgallerian, Emelie Rygfelt Wilander

Regionala mötesplatser för cirkulär utveckling
09.30 Paper Province - ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi, Paul Nemes
09.40 Sotenäs Symbioscentrum - en mötesplats för industriell och social symbios, Peter Carlsson

09.50 Symbiosgruppens inledande arbete och syfte
Anders Klässbo, Ahlstrom – Lars Andersson, Duni Rexcell – Jonas Fred Hell Fridh & Hell och Lars Atterfors Inwoco

10.00 Förmiddagskaffe

10.10 Workshop om symbiosmöjligheter

10.50 Utcheckning och nästa steg

11:00 Slut

Anmäl dig redan nu!

  • Vi träffas på Mustadfors Folkets hus, Enetsvägen 11, 666 95 Dals Långed
  • Vi startar klockan 08:00 och avslutar klockan 11:00
  • Företagarträffen är kostnadsfri och vi bjuder på frukost
  • Anmäl dig via e-post till jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se och ange; ditt namn, företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer. Meddela också om du önskar specialkost.

Varmt välkommen!

Projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios ska hjälpa företag att samarbeta för att ta till vara restprodukter, spillvärme och liknande. Cirka 1,5 miljoner kronor har Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) beviljat Fyrbodals kommunalförbund där Bengtsfors, Lysekil och Vänersborgs kommun ingår.

I Bengtsfors kommun arbetar vi tillsammans med Mötesplats Steneby i projektet för att stärka samarbeten mellan olika sektorer och företag.

Läs mer om projektet här Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios Länk till annan webbplats.

Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun
070-937 70 44, jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo, utvecklingsstrateg Mötesplats Steneby
076-633 44 69, vera@motesplatssteneby.se

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist