Företagsfrukost om att förbereda sitt företag för kris och krig

Christian Rådén (Bengtsfors kommun), Per-Evert Granlund (Bengtsfors kommun), Anna Granlund (Melleruds kommun) och Jeanette Lindh Svanqvist (Bengtsfors kommun) arrangerade tillsammans näringslivsfrukosten.

Under torsdagens företagsfrukost fick ett trettiotal deltagare information av säkerhetscheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun samt räddningschefen i Bengtsfors och Åmåls kommun om totalförsvaret, höjd beredskap, olika aktörers ansvar och roller samt företagens viktiga roll i händelse av kris och krig. Ett högaktuellt tema som engagerade deltagarna.

När vi är förberedda blir Sveriges beredskap starkare

Frukosten inleddes av Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande och Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare som konstaterade att det finns många anledningar att stärka vår gemensamma beredskap för att kunna hantera allt från cyberattacker till längre elavbrott, pandemier, naturkatastrofer, militära konflikter eller krig i olika delar av världen.

Företagen är en viktig del av Sveriges beredskap

Per-Evert Granlund och Anna Granlund säkerhetschef i Bengtsfors respektive Melleruds kommun informerade om att krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

När vi är förberedda blir Sveriges beredskap starkare. Företagen är en viktig del av Sveriges beredskap och förberedda företag bidrar till att vi får ett robust samhälle vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, berättade Per-Evert Granlund och Anna Granlund

Anna Granlund gav en rad exempel på hur företag kan förbereda sig vilket innefattade allt från att hålla sig informerad om hotbilden till att ha en kontinuitetsplan, en plan B, för att kunna hantera risker och oönskade händelser.

Deltagarna fick även information om totalförsvaret, vad höjd beredskap innebär, viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter, krigsplacering av personal, pågående utredningar, kommunens roll och annan matnyttig information.

Räddningstjänstens uppdrag vid höjd beredskap

Christian Råden, räddningschef i Bengtsfors och Åmåls kommun berättade om räddningstjänstens uppdrag vid höjd beredskap.

Under höjd beredskap och krig ska räddningstjänsten hantera samma uppgifter som i fredstid. Räddningstjänsten ska också ha en förmåga att genomföra sök- och räddningsinsatser, hantera oexploderad ammunition samt indikera och sanera för skydd mot kemiska stridsmedel och kärnvapen, berättade Christian Rådén.

Mer information om hur du kan förbereda ditt företag från MSB

På MSB samlingssida på deras webb - Beredskap för företag, Länk till annan webbplats. finns information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist