Ett rikt symbiosprojekt i Bengtsfors

Illustration som visar processledarna för projektet RiK Symbios Bengtfsors  Vera Telemo från Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist från Bengtsfors kommun

Illustration: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt där samverkan kring resurser resulterar i konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.

RiK Symbios Bengtsfors

Projektet RiK Symbios Bengtsfors sker i nära samarbete med det lokala näringslivet. Genom att hitta möjligheter till resursdelning, samverkan och samarbeten mellan företag och verksamheter kan vi tillsammans minska resursförbrukningen och möjliggöra en hållbar omställning. Detta sätt att arbeta kallas industriell symbios.

Målet med projektet är att skapa konkreta symbiossamarbeten mellan företag samt ta fram en långsiktigt hållbar organisations- och finansieringsform för ett symbioscentrum baserat i Bengtsfors kommun.

Vi bjuder in alla intresserade företag och verksamheter som vill ta nästa steg i sin hållbara omställning, lära sig mer om industriell symbios, ingå i symbiosnätverket samt hitta nya samarbeten och symbiosmöjligheter. Innehållet i RiK Symbios Bengtsfors skapas i samverkan med företagen och intresserade företag och verksamheter är välkomna att ansluta under hela processen, berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby.

Foto som visar Vera Telemo hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun Länk till annan webbplats.

Vera Telemo hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun

Projektet pågår från februari 2023 till maj 2024 och finansieras av FORMAS. Parallellt med arbetet i Bengtsfors kommer liknande processer att ske i Lysekils och Vänersborgs kommuner. Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers Industriteknik är med som processtöd.

Det övergripande projektnamnet är Resurseffektiva Inkluderande Kommuner genom Industriell Symbios. I Bengtsfors har vi valt att ge projektet namnet RiK Symbios Bengtsfors, en akronym av projektnamnet men också en beskrivning av processens resultat där samhället och näringslivet blir RiK:are mer hållbart och konkurrenskraftigt genom resursdelning, samverkan och samarbeten.

Projektet baseras på ett arbete som genomfördes under 2022 där Bengtsforsföretagen Ahlstrom, Rexcell Duni, Fridh & Hell samt INWOCO deltog.

I RiK Symbios Bengtsfors är det lokala näringslivet utgångspunkten men då hållbar omställning, resursdelning och symbios inte har några gränser så är alla företag och verksamheter som kan bidra till resursdelning och symbiossamarbeten välkomna att delta i processen.

Pressmeddelande för nedladdning Pressmeddelande RiK Symbios Bengtsfors , 867.6 kB.

Läs mer om kommande och tidigare nyheter och aktiviteteter i RiK Symbios Bengtsfors i nedan plusbox.

Här uppdaterar vi vad som hänt och vad som är på gång i RiK Symbios Bengtsfors.

Kommande nyheter och aktiviteter

Inom kort presenterar vi en sammanfattning av  de aktiviteter och resultat vi uppnått under våren 2023 samt presenterar höstens planerade aktiviteter.

Tidigare nyheter och aktiviteter

Företagarträff om industriell symbios och hållbar omställning 22 februari

Här kan du läsa mer om den första symbiosnätverksträffen i februari samt om projektet och begreppet industriell symbios Företagarträff om industriell symbios och hållbar omställning Länk till annan webbplats.

Företagarträff om hållbar energiförsörjning 5 maj

Den 5 maj bjöd vi in till en träff för alla som var intresserade av att diskutera hur vi kan samverka för att effektivisera omställningen till en hållbar energiförsörjning.
Här kan du ta del av agendan Symbiosträff hållbar energiförsörjning , 415.3 kB.

Företagarträff om industriell symbios och hållbar omställning 5 maj

Den 5 majbjör vi in till vårt andra nätverksmöte om industriell symbios och hållbar omställning där vi återkopplade om pågående symbioser och diskuterade fler symbiosmöjligheter. Vi lyfte även frågan om hur vi ska samarbeta kring strategiska hållbarhetsfrågor, ett forum som efterfrågades på träffen i februari.
Här kan du ta del av agendan Symbiosnätverksträff , 740.2 kB.

Företagarträff om återbruk av träspill 26 maj

Den 26 maj bjöd vi in till en symbiosträff där vi undersökte hur vi kan samverka för att återbruka och öka värdet på träspill.
Här kan du ta del av agendan Symbiosträff återbruk av träspill , 518.5 kB.

Vill du veta mer om projektet ta kontakt med Jeanette eller Vera.

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Här kan du läsa mer om projektet RiK Symbios Bengtsfors Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist