Företagarträff om återbruk av träspill 26 maj

Den 26 maj bjuder vi in till en företagarträff om återbruk av träspill. Träffen fokuserar på hur vi kan samverka för att återbruka och öka värdet på träspill. Tillverkar du i trä, har du tillgång till träspill, behov av en träbaserad produkt eller kanske kunskap om materialet, design, designprocesser och hantverket? Oavsett i vilken del av värdekedjan du befinner dig är du välkommen!

I februari deltog ett femtiotal företag och verksamheter på en företagarträff om hållbar och cirkulär omställning. Träffen var uppstarten på en stor satsning som Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby gör tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Träffen resulterade i flera konkreta samarbeten och affärsmöjligheter. Utifrån de möjligheter som lyftes av deltagarna bjuder vi under maj in till företagarträffar, där vi fortsätter diskutera affärs- och symbiosmöjligheter samt strategiska hållbarhetsfrågor. Både tidigare deltagare samt nya företag och verksamheter är välkomna att delta!

Symbiosträff återbruk av träspill

Under träffen lägger vi fokus på att hitta affärsmöjligheter för att återbruka och öka värdet på träspill.
En affärsmöjlighet som kommer undersökas på träffen är tillverkning av specialpall av träspill.

 • Under symbiosträffen kommer du få mer information om projektet Open Wood samt även lyssna till
  Jan Oscarsson, innovationsledare Hållbar Industri på Innovatum Science Park och Lars Atterfors på INWOCO
 • Workshopen leds av Open Wood tillsammans med Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik och Vera Telemo, Mötesplats Steneby

Kartläggning av restströmmar av trä

Inför träffen kartlägger vi vilka restströmmar av trä och träfiber som finns bland företag och verksamheter i Bengtsfors kommun och närområdet. Syftet är att identifiera möjligheter till resursdelning, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Oavsett om du deltar på träffen eller inte så vore det mycket värdefullt om du vill svara på enkäten innan 26 maj.

Enkäten hittar du här: Har du spill- och restmaterial av trä i din verksamhet? Länk till annan webbplats.

Praktisk information

 • Vi träffas 26 maj klockan 10:00-12:00 på Open Wood, Fabriksvägen 1, 666 95 Dals Långed
  Följ skylt från Stenebyvägen mot Rexcell, kör genom grindarna till Långedsverken och över den lilla bron
  Parkering finns på framsidan av fastigheten
 • För dig som önskar bjuder vi på lunch 12.00-13.00 och visning av Open Woods lokaler
 • Anmälan sker till jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se senast 22 maj
  Ange om du vill äta lunch samt om du har önskemål om specialkost
 • Inbjudan till Symbiosträff återbruk av träspill för utskrift - Symbiosträff återbruk av träspill , 518.5 kB.

Har du frågor? Kontakta Jeanette eller Vera, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Varmt välkommen!

Mer information om symbiosnätverket

Här kan du läsa mer om projektet RiK Symbios Bengtsfors samt den första symbiosnätverksträffen i februari:
Projektet: RiK Symbios Bengtsfors
Inledande företagarträff: Företagarträff om industriell symbios och hållbar omställning

Har du frågor om träffen eller vill veta mer om projektet ta kontakt med Jeanette eller Vera.

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist