Har du spill- och restmaterial av trä i din verksamhet?

Illustration som visar personer som mäter med måttband

Illustration: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Har du spill- och restmaterial av trä eller träfiber i din verksamhet? Vi behöver din hjälp! Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby genomför en kartläggning av vilka restströmmar av trä och träfiber som finns bland företag och verksamheter i Bengtsfors kommun och närområdet. Syftet är att hitta möjligheter till resursdelning, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Kartläggningen genomförs inom ramen för projektet RiK Symbios som är Bengtsfors kommuns och Mötesplats Stenebys satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet.

Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby gör en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Under våren har vi tillsammans med näringslivet genomfört företagarträffar om hållbar och cirkulär omställning som har resulterat i flera konkreta samarbeten och affärsmöjligheter.

Genom att hitta möjligheter till resursdelning, samverkan och samarbeten mellan företag och verksamheter kan vi tillsammans minska resursförbrukningen och möjliggöra en hållbar omställning.
Läs mer om projektet här: RiK Symbios Bengtsfors

Kartläggning av spill- och restmaterial av trä och träfiber

En av resurserna som har identifierats är spillmaterialet som uppstår i den skogliga värdekedjan exempelvis vid träproduktion och byggnation. I vår region har vi ett starkt skogligt företags- och kompetenskluster vilket ger goda möjligheter att återbruka restströmmarna från träindustrin.

Vi genomför därför en kartläggning för att få mer information om vilka restströmmar av trä och träfiber som finns bland företag och verksamheter i Bengtsfors kommun och närområdet. Syftet är att identifiera möjligheter till resursdelning, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Kartläggningen vänder sig till dig som är en del i den skogliga värdekedjan.

Svara på enkäten här: Har du spill- och restmaterial av trä i din verksamhet? Länk till annan webbplats.

Företagarträff om återbruk av träspill 26 maj

Du är också varmt välkommen att delta på vår företagarträff om återbruk av träspill 26 maj 10.00-12.00. Träffen fokuserar på hur vi kan samverka för att återbruka och öka värdet på träspill. Tillverkar du i trä, har du tillgång till träspill, behov av en träbaserad produkt eller kanske kunskap om materialet, design, designprocesser och hantverket? Oavsett i vilken del av värdekedjan du befinner dig är du välkommen! Mer information om träffen hittar du här: Företagarträff om återbruk av träspill

Stot tack på förhand, ditt svar är mycket värdefullt!

Jeanette Lindh Svanqvist        Vera Telemo
Näringslivsutvecklare              Processledare
Bengtsfors kommun               Mötesplats Steneby
0531-52 60 44                         076-633 44 69

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist