Behöver du hitta nya medarbetare eller vidareutbilda medarbetare?

Illustration: Sofia Magnusson

Nu är det dags att kartlägga de lokala kompetensbehoven och vi behöver din hjälp! Bengtsfors har sedan 2018 i samverkan med det lokala näringslivet regelbundet kartlagt behovet av kompetens för att kunna rikta utbildningsinsatser och rekryteringsaktiviteter mot lokala kompetensbehov. Målet är att underlätta för dig som företagare att hitta dina framtida medarbetare. Kompetensenkäten görs tillsammans av Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner, Trollhättans Stad och Arbetsförmedlingen för att fånga både lokala och regionala behov.

Kompetensenkät 2023

Tidigare kartläggningar har varit mycket värdefulla och har gett direkta resultat i form av riktade insatser mot lokala behov inom bland annat ungdoms- och vuxenutbildning samt olika rekryteringsaktiviteter och projekt med målet att hjälpa företag att hitta rätt kompetens (fler exempel hittar du längre ner på sidan).

I år tar även Campus Dalsland Länk till annan webbplats. del av kartläggningen. Dalslands gemensamma högskolecampus är en viktig aktör för att öka utbildningsnivån och tillgodose företagens efterfrågan av kompetens i vår region.

Enkäten är viktig för vårt fortsatta arbete med lokal kompetensförsörjning och vi skickar därför ut information om kompetensenkäten via flera olika kanaler och vid olika tidpunkter. Det kan därför bli så att du får informationen flera gånger även om du redan svarat.

Vi behöver din hjälp att kartlägga behoven!

Svara på enkäten och hjälp oss att rikta insatser mot lokala kompetensbehov. Enkäten tar några minuter att svara på. Dina svar är konfidentiella och kommer endast redovisas publikt i form av statistik.

  • Svara på enkäten här: Kompetensenkät 2023 Länk till annan webbplats.
  • Svara senast 15 september 2023
  • Efter kartläggningen bjuder vi in till informations- och dialogmöte där vi presenterar och diskuterar resultatet framtida och kompetensbehov i kommunen

Har du frågor?

Vid frågor ta kontakt med Jeanette Lindh Svanqvist , näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se eller 0531-52 60 44

Varmt tack för din tid!

Några exempel på konkreta resultat som de tidigare kartläggningarna har lett till i Bengtsfors:

  • Vi kan på ett bättre sätt rusta och matcha personer utanför arbetsmarknaden mot behoven
  • En tvärfunktionell kompetensgrupp planerar och genomför rekryterings- och utbildningsinsatser för att täcka lokala kompetensbehov samt behov vid företagsetableringar
  • Vuxenutbildningen har i samverkan med industriföretag startat en nationellt uppmärksammad industriutbildning
  • Arbetslösheten har minskat från toppnoteringen 13,9 procent i juli 2020 till 8,1 procent i mars 2023. Både ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet bland utrikesfödda samt långtidsarbetslöshet minskar

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist