Pressmeddelande: Checklistan som förenklar symbiossamverkan

Foto som visar Vera Telemo hållbarhetsstrateg Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun

Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats StenebyFotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby har tillsammans med det lokala näringslivet satsat på cirkulär omställning. Satsningen, RiK Symbios Bengtsfors, har snabbt resulterat i affärsmöjligheter och samarbeten. För att inspirera och vägleda fler företag att lyckas med cirkulära samarbeten - där ett företags rester blir ett annat företags resurser - har vi samlat våra erfarenheter i en checklista som ger konkret stöd från idé till verklighet.

Symbios ett nytt arbetssätt för hållbarhet

Med målsättningen att bidra till grön omställning, ökad konkurrenskraft och fler arbetstillfällen har RiK Symbios Bengtsfors hittills engagerat över 100 deltagare från företag, verksamheter och aktörer i Bengtsfors, Dalsland och vår region. Tillsammans har vi i nätverket på kort tid identifierat och förverkligat flera symbiosmöjligheter där restströmmar blivit resurser och skapat nya affärsmöjligheter och samarbeten.

Vår cirkulära satsning har fått uppmärksamhet både regionalt och nationellt. Företag, verksamheter och aktörer från Bengtsfors, Dalsland och hela regionen har hittat nya cirkulära affärs- och samarbetsmöjligheter. Det är ett nytt arbetssätt som bygger på öppenhet och förtroendefulla relationer, men som också kräver teknisk, finansiell och organisatorisk analys, samt kunskap om lagstiftning och cirkulära affärsmodeller. Genom checklistan vill vi dela med oss av våra erfarenheter och ge inspiration och stöd till fler företag att ta de första stegen mot symbiossamverkan, berättar Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats Steneby

Erfarenheter blir checklista för symbiossamverkan

Satsningen på cirkulär omställning har gett insikter och lärdomar om vad som ger en framgångsrik symbiossamverkan. Det delar vi gärna med oss av till andra kommuner, regioner, aktörer och företag. Tillsammans lär vi oss av varandra och kan snabba på den gröna omställningen.

För att underlätta för fler att förverkliga ett nytt arbetssätt för resursdelning har RiK symbios Bengtsfors, i samarbete med Sweco och det lokala företaget WOUP, tagit fram och testat en checklista för symbiossamverkan. Checklistan är gestaltad och formgiven av Anna O Formgivning.

Foto som visar Emma Danielsson Head of Sustainability Energy & Industry på Sweco Sverige AB

Emma Danielsson Head of Sustainability Energy & Industry på Sweco Sverige AB Fotograf: Anna W Thorbjörnsson

Det känns bra att Sweco bidrar till att göra det enklare för fler att komma igång med nya symbioser. Det finns mycket outnyttjad potential inom restströmmar av både värme och material från företag runt om i Sverige. Det pågår många projekt för att företag ska upptäcka potentialen i varandras restströmmar, men checklistan är det första konkreta steget som strukturerat hjälper företagen att ta nästa steg. Jag är glad att RiK Symbios väljer att dela med sig av checklistan så att fler kan använda den! säger Emma Danielsson Head of Sustainability Energy & Industry på Sweco Sverige AB

Checklista version 1.0

Checklistan bygger på erfarenhet från verkliga exempel på symbiossamverkan och är öppen för alla att använda och testa. Har du förslag på hur checklistan kan förbättras? Hör av dig till jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se med feedback så fortsätter vi utveckla checklistan.

Ladda ner checklistan här: Checklista symbiossamverkan från idé till verklighet Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter och information om RiK Symbios Bengtsfors

Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare, Bengtsfors kommun
0531-52 60 44, jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo, processledare och hållbarhetsstrateg, Mötesplats Steneby
076-633 44 69, vera@motesplatssteneby.se

Mer information om satsningen RiK Symbios Bengtsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist