Genomgång av enkätsvaren om företagsklimat med Svenskt Näringsliv

Besök från Svenskt Näringsliv Susanne Haggren

Göran Eriksson, kommundirektör, Susann Haggren, Svenskt Näringsliv, Stig Bertilsson (M) , kommunstyrelsens ordförande och Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare. Foto: Sofia Magnusson

Susann Haggren från Svenskt Näringsliv besökte idag Bengtsfors och diskuterade enkätsvaren om företagsklimatet tillsammans med kommunledning och nyckelpersoner. Bland annat diskuterades hur vi i Bengtsfors kommun kan bibehålla och förbättra resultatet ytterligare.

I Bengtsfors kommun har 77 företag svarat på enkäten som skickade ut i början av januari. Enkäten skickades till 200 slumpvis utvalda företag. Svaren gav företagsklimatet betyget 4,0, vilket är en förbättring jämfört med föregående år och det bästa hittills för Bengtsfors kommun. I vår tidigare nyhet kan du läsa mer om resultatet.

Nu kommer vi att fortsätta dialogen med företagen, jobba mer för att påverka satsningar inom infrastruktur och bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet.

Ovanstående ligger i linje med gällande näringslivsstrategi som har fyra olika fokusområden:

  • Kompetens - arbetsgivare i Bengtsfors kommun ska ha en fungerande kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för tillväxt.
  • Växande småföretag - fler arbeten och ett differerat näringslivBengtsfors kommun ska vara en bra plats att både etablera och utveckla företag i, vilket ger fler arbetstillfällen och en differentiering av näringslivet.
  • Besöksnäring - vi ska fortsätta vara ett växande besöksmål. Besöksnäringen ska vara ett skyltfönster som lockar till etableringar i alla branscher.
  • Handel och centrumutveckling - bra utbud och service för alla. Bengtsfors ska ha ett attraktivt centrum med bra utbud och service för både invånare och besökare.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson