Succé för RiK Symbios Bengtsfors avstampskonferens

Murat Mirata, universitetslektor vid enheten för industriell och urban symbios på Linköpings Universitet, reflekterade kring RiK Symbios framsteg, framgångsfaktorer och möjligheter ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Fotograf: Jeanette Lindh Svanqvist

Den 29 maj samlades drygt femtio deltagare från olika företag och organisationer på Open Wood i Dals Långed för RiK Symbios Bengtsfors avstampskonferens om cirkulär omställning och symbiossamverkan. RiK Symbios Bengtsfors har på kort tid resulterat i nya konkreta affärsmöjligheter och samarbeten inom näringslivet och har fått uppmärksamhet för sina resultat både regionalt och nationellt. Konferensen markerade starten på nästa fas i RiK Symbios satsning på cirkulär omställning.

Ett RiKare år

Satsningen på cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet har snabbt resulterat i konkreta nya affärsmöjligheter och samarbeten. Samarbeten som bygger på att restströmmar från ett företag blir ett annat företags resurser och genererar nya produkter, tjänster och affärsmöjligheter.

Deltagarna fick lyssna på och möta företag, akademi och experter som ligger i framkant inom det gröna skiftet samt ta del av konkreta exempel på vad som kan hända i det kreativa mötet mellan industriell produktion, hantverk, återbruk och cirkulär design.

Jeanette Lindh Svanqvist från Bengtsfors kommun och Vera Telemo från Mötesplats Steneby inledde konferensen med att berätta om resultat och lärdomar hittills. Vi fick bland annat veta att Rik Symbios engagerar över 100 deltagare från företag, verksamheter och aktörer i sitt nätverk samt att de tillsammans identifierat och utvecklat flera konkreta affärs- och symbiosmöjligheter inom trä, textil och energi.

Att jobba med grön omställning är helt avgörande för vår framtid och dessutom otroligt roligt. Nu tar RiK Symbios Bengtsfors nästa steg i satsningen, involverar fler kommuner, och tar avstamp mot Rik Symbios Dalsland! berättade Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo Mötesplats Steneby

Olika perspektiv på industriell symbios

Konferensen bjöd på inspirerande föredrag från profiler inom cirkulär omställning samt också en rad exempel på lyckad samverkan.

  • Murat Mirata, universitetslektor vid Linköpings universitet, reflekterade över RiK Symbios framsteg, framgångsfaktorer och möjligheter ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
  • Emma Danielsson, hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco Sverige, fokuserade på verktyg för att förverkliga symbiossamverkan.
  • Jonas Fred Hell, VD på Fridh & Hell’s Bygg, delade med sig av konkreta exempel på symbiossamverkan som har lett till produktutveckling och nya affärsmöjligheter.

Symbiossamverkan i praktiken

Företag och verksamheter från området som verkar inom trä, textil och gröna näringar visade upp nya cirkulära produkter och affärsidéer. Affärsmöjligheter som uppstått genom samverkan och resursdelning mellan företag och branscher exempelvis industrin och entreprenörer inom hantverk, återbruk och design.

Cirkulära produkter och affärsidéer

  • Marc Hoogendijk, verksamhetsledare på Open Wood berättade hur arbetet med materialbaserade designsprintar och cirkulär designmetod på kort tid skapat nya produkter och samarbeten baserade på träspill från lokala företag.
  • Ulrika Hedkrok, marknadskoordinator på Rikstvätt Bengtsfors och Ulrika Aneer från Textilt Återbrukscentrum berättade om deras symbiossamverkan där Rikstvätts kasserade textilier och mattor tillsammans med Textilt Återbrukscentrums kunskap om det material, hantverk och design blivit nya produkter som ljudabsorberande skärmväggar, vagnstopp till tvättvagnar och re-designade morgonrockar.
  • Jörgen Magnusson, platschef på Trallen och David Hesselroth, affärsområdeschef Prefab SJB berättade om symbiossamverkan kring träspill som resulterat att det nu kommer byggas cirkulära pallar och specialemballage av spillet. I samverkan ingår Trallen, SJB, Fridh & Hells Bygg , Axel P / Bolist, Billingsfors Lövträ och Lattix Production som alla har bidragit med träspill, kompetens och resurser i värdekedjan.
  • Carin Alfredsson, verksamhetsledare och Christian Friman, projektledare på Gröna klustret berättade om sin satsning på grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna med fokus på lantbruk, livsmedel, skog och grön energi. Projekten Arena skog, MatpåDal och Cirkulära system är tre olika satsningar som alla syftar till att skapa ett robust och mer hållbart näringsliv och samhälle.

På konferensen fanns en utställning med cirkulära produkter och affärsidéer - alla gjorda av restströmmar från trä, textil och papper och som uppstått genom samverkan och resursdelning mellan företag och branscher. Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Från kick-off till take-off mot framtiden

Bengtsfors kommuns och Mötesplats Stenebys satsning på cirkulär omställning tillsammans med näringslivet har på kort tid samlat över 100 företag, verksamheter och aktörer. Konferensen visade inte bara på viljan att jobba tillsammans med grön omställning utan lyfte också fram en rad konkreta resultat i form av nya affärer, cirkulära produkter och samarbeten i Bengtsfors och Dalsland.

Konferensen avslutades med att Jeanette Lindh Svanqvist och Vera Telemo blickade framåt mot nästa steg i satsningen för att ytterligare stärka den cirkulära ekonomin.

Satsningen RiK Symbios Bengtsfors kommer nu skalas upp till RiK Symbios Dalsland och aktiviteter för hösten är redan under planering! berättade Jeanette Lindh Svanqvist och Vera Telemo i samband med att den nya RiK Symbios Dalsland logotypen lanserades.

Fotografi som visar Vera Telemo och Jeanette Lindh Svanqvist som visar logotypen RiK Symbios Dalsland.

Vera Telemo Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun avslöjar satsningens nästa steg - RiK Symbios Bengtsfors skalas upp och blir RiK Symbios Dalsland. Fotograf: Funny Livdotter Mötesplats Steneby

Information och kontaktuppgifter

Om RiK Symbios Bengtsfors och Dalsland

I Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt där samverkan kring resurser resulterar i konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.

Kontaktuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2024
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist