Löfte för fossilfri bilpark

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Genom beslut i kommunfullmäktige möjliggörs en etablering av en biogasstation i Bengtsfors kommun. Det sker genom att kommunkoncernen garanterar att köpa en viss volym gas samt byta ut leasingfordon till gasfordon.

Kommunstyrelsen gav i vintras ett uppdrag till förvaltningen att göra en utredning om förutsättningarna för en etablering av en biogasstation efter en förfrågan från BRC Sweden AB.

Klimatinvesteringsstöd

BRC Sweden AB har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket om närmare 9 miljoner kronor för utbyggnaden av fyra biogasstationer i vårt närområde. Investeringen täcks till del av kilmatinvesteringsstödet och resterade del går BRC Sweden AB in med för egen del. Projektet ska vara utbyggt och slutredovisat under våren 2018 varför tiden börjar bli knapp. Företaget önskar därför ett beslut före sommaren 2017 för att hinna hitta annan kommun att föra dialog med i det fall Bengtsfors kommun avböjer erbjudandet, men kommunfullmäktige valde att ge fatta beslut som möjliggör etableringen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att Bengtsfors kommunkoncern garanterar att den totala försäljningsvolymen på tankstället i Bengfors kommun uppgår till 70 000 m3 per år. Bengtfors kommun åtar sig också att byta ut minst 25 leasingfordon under 2018, samt ytterligare 5 leasingbilar under 2019 till gasfordon för bilparken stationerad i Bengtsfors tätort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson