Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ansökan om förlängt införande av ordningsvakt

Bild

Nygårdstorget Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till förvaltningen att tillsammans med Centrumföreningen+ i Bengtsfors ansöka om förlängt införande av ordningsvakter i Bengtsfors centrum för perioden 2018-01-30 - 2019-01-30. Ett av kommunens centrala målområden är att förbättra medborgarnas upplevelse av trygghet. Det har under de senaste åren diskuterats hur vi kan skapa ett tryggare centrum i Bengtsfors tätort. En möjlighet är att ansöka om införande av ordningsvakt.

Att använda ordningsvakter har prövats tidigare i Bengtsfors tätort, men tidsperoden för det beslutet har gått ut och därför kommer en ny ansökan nu att göras.

En ordningsvakt kan genom sin funktion verka som trygghets- eller centrumvärd och vara en del av ett välkomnande Bengtsfors. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har bland annat rätt att omhänderta berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen.

Kostnader samt fördelning av kostnader vid införande av ordningsvakter enligt § 3 Lag (1980:578) bör utredas efter ansökan hos Polismyndigheten. Det finns intresserade bolag som kan sälja ordningsvakt tjänsten men även intresse bland anställda i kommunen att vidareutbilda sig till ordningsvakter

I ett senare skede kan även en utredning göras gällande övriga tätorter i Bengtsfors kommun.

Mer information om ordningsvakter

Lag (1980:578) om ordningsvakter reglerar hur och i vilka sammanhang ordningsvakter kan medverka till att upprätta allmän ordning. En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten och meddelas för en begränsad
tidsperiod om maximalt tre år. I förordnandet ska det anges vilken verksamhet och vilket geografiskt område som omfattas. I realiteten kan det exempelvis omfatta köpcentrum eller delar av större knutpunkter för kollektivtrafik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson