Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om villkorat partistöd avslagen

Therese Karlsson

Therese Karlsson pläderar i fullmäktige för sin motion. Foto: Niklas Eriksson

Therese Karlssons motion om att de politiska partierna som erhåller partistöd ska upprätta en handlingsplan för att motverka mobbing och trakasserier bland politiker avslogs på kommunfullmäktige den 5 mars 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå motionen mot bakgrund av att det strider mot kommunallagen att villkora partistödet i enlighet med motionärens intention. Underlag och debatt hittar du på "Webbsändning kommunfullmäktige" under fliken "Kommun och politik":

http://www.bengtsfors.se/arkiv/webbsandning-kommunfullmaktige/webbsandning/2018-02-27-webbsandning-kommunfullmaktige.htmlöppnas i nytt fönster

Klicka på ärende nummer 6.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson