Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Information till arbetsgivare som tar emot praoelever

Bild

Den 1 juli 2018 kommer ny lagstiftning där praktik (prao) under årskurs 8-9 blir obligatoriskt i syfte att ytterligare stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Här informerar vi om vad lagen innebär för er som arbetsgivare och hur Bengtsgården jobbar med det webbaserade verktyget Praktikplatsen för effektiv hantering av praoplatser för både elever, arbetsgivare och skola.

Ny lagstiftning om prao!
Den 1 juli 2018 kommer ny lagstiftning där praktik (prao) under årskurs 8-9 blir obligatoriskt i syfte att ytterligare stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

Den nya lagstiftningen innebär att det är skolans ansvar att ordna praoplats till eleverna. Även om skolan blir huvudansvarig för att anordna prao kan de även fortsättningsvis ta hjälp av elever eller föräldrar för att hitta praoplatser, men då ska dessa platser vara tillgängliga och fördelas mellan eleverna. Mer information kommer innan den 1 juli 2018.

Tidigare har eleverna ordnat sina praktikplatser själva, en del lyckas bra medan andra elever inte lyckas lika bra. Det beror i regel på elevens tillgång till nätverk. När det blir skolans ansvar att ordna praoplatser får alla samma möjlighet. Det är naturligtvis fortsatt viktigt att eleven lär sig ta ansvar och kontakt. De ska därför precis som tidigare kontakta sina praoplatser för att stämma av praktiska detaljer som arbetstider, klädsel, mat och liknande.

När de nya bestämmelserna träder i kraft läsåret 2018/2019 kommer de börja gälla för elever som börjar årskurs 8 i grundskolan höstterminen 2018.

Verktyget Praktikplatsen
Bengtsgården har under ett år testat ett webbaserat verktyg för hantering av prao med mycket bra resultat. Verktyget Praktikplatsen ger med den nya lagstiftningen en stor fördel då det samordnar och effektivisera hanteringen av praoplatser för både elever, skola och arbetsgivare.

Praktikplatsen ger följande fördelar
+ Arbetsgivare som tar emot eleverna får i god tid en översikt över elevernas praoperioder och får möjlighet att bättre planera för vilka perioder ni kan eller inte kan ta emot praoelever.
+ Eleverna får en bättre bild av vilka olika typer av yrken som finns hos arbetsgivarna vilket skapar ett intresse kring olika yrkesroller. Webbverktyget gör det även enklare för alla elever att hitta praktikplats.
+ I verktyget kan arbetsgivarna presentera sin organisation och vilka yrkesroller som finns. Även om ålder och arbetsuppgifter styr vad eleven faktiskt får utföra på sin praktik så är det viktigt för eleven att få en bild av hur många yrken det faktiskt finns.
+ Prao är en viktig inspirationskälla för hur eleven tänker kring framtida studier och arbetsliv och ger arbetsgivaren en första kontakt med framtida medarbetare.

Samverkan mellan skola och arbetsgivare är avgörande för att säkra vår framtida kompetensförsörjning och fortsatt tillväxt.

För mer information kontakta:
Bim Lyrstrand, studie- och yrkesvägledare Bengtsgården
0531-526203
bim.lyrstrand@bengtsfors.se

Maria Wolff, projektledare Fyrbodals kommunalförbund
0522-440869
maria.wolff@fyrbodal.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2018
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist