Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Programmering på schemat

Bild

Peter Persson, IKT-pedagog på Bäckeskolan. Foto: Niklas Eriksson

Grundskolan ska höstterminen 2018 garantera eleverna undervisning som stärker deras digitala kompetens. På Bäckeskolan i Bäckefors är förberedelserna i full gång.

Vi träffar Bäckeskolans IKT-pedagog Peter Persson en vintrig fredagsmorgon i mars. Klockan halv nio går vi till årskurs två som har matematik på schemat. För dagen är det programmering med Peter och alla elever har var sin iPad. De sitter koncentrerat och försöker få olika saker att röra på sig på skärmen genom att sortera olika kommandon.

– Jag är anställd som IKT-pedagog, säger Peter Persson. IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Det är i samband med digitaliseringen från och med nästa läsår som skolan vill ha stöd i denna utveckling. Skolverket har reviderat läroplanen och fört in digitalisering mer eller mindre i alla ämnen. Det kan vara allt ifrån att eleverna ska kunna redovisa digitalt till källkritik, hur man söker på nätet och så vidare. Peter har tidigare jobbat på reklambyrå, vilken är en digital bransch med digitala verktyg.

Gulmarkerat

Peter har i sitt dokument ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” gulmarkerat allt som har med digital utveckling att göra. Han tycker att de stora förändringarna finns inom matematik och teknik.

– Syftet med ämnet teknik har helt skrivits om, säger Peter och pekar på en hel sida med gulmarkerad text. För årskurs 1-3 kan vi läsa ”att styra föremål med programmering” ingår. Motsvarade centrala innehåll för årskurs 4-6 är ”att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering”.

Code.org

Eleverna jobbar på internetsidan code.org som är världens största utbildningssida online för programmering och kodning. Det är tredje lektionen de arbetar på sidan. Uppgifterna går ut på att styra och ge kommandon.

– Kändisar inom informationsteknologi såsom Bill Gates och Mark Zuckenberg ligger bakom sajten, säger Peter. Sidan finns på svenska också, trots att den är amerikansk. Det finns ett oändligt antal kurser på olika nivåer.

– Vi jobbar med en IKT-plan som ska vara till stöd för lärare, säger Peter. Det är inte så lätt om man inte jobbat med det innan. Eleverna på Bäckeskolan har iPads sen tidigare, så vi börjar inte från början, menar Peter.

Peter är noga med att påpeka ordet ”ska” som används i läroplanen. Skolan ska till exempel erbjuda undervisning i programmering.

– Eleverna har fått skriva sina namn i maskinkod, det vill säga med ettor och nollor. Vi har också skrivit lappar med kommandon för att komma in i tänket med programmering. Då skriver vi ”lyft armen” och ”ta pennan” för att robotisera våra rörelsemönster.

– När vi kommer upp i trean och fyran får vi programmera robotar, tror en av eleverna i årskurs två.

Programmering

På code.org sätter eleverna olika detaljer i rörelse. Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson