Dags att nominera till Dalslandsmedaljen

Förgätmigej, Dalslands landskapsblomma. Illustration: Sofia Magnusson

Nu startar nomineringsarbetet inför utdelande av 2019 års Dalslandsmedalj. Medaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 102 medaljer delats ut, senast 2018 till Benny Ruus, vd för Dalslands Kanal AB. Alla har rätt att nominera/föreslå. Nomineringar skall vara Dalsland Turist AB tillhanda senast 30 april.

Medaljkommittén består av tre representanter från Dalslandskommunerna  inklusive Vänersborgs kommun, en (1) representant från Dalslands  fornminnes- och hembygdsförbund samt en representant från Dalslands konstförening. Dalslands Turist AB (DTAB) har det administrativa ansvaret för medaljen.

Medalj kan utdelas till personer/föreningar/organisationer som genom framstående förtjänster har gagnat landskapet Dalsland. Nomineringsförslag ska motiveras. Alla har rätt att nominera/föreslå. Nomineringar ska vara DTAB tillhanda senast 30 april till: 

johan.abenius@dalsland.com
alternativt

Dalslands Turist AB
Att: Johan Abenius
Centrumvägen 2
666 30 Bengtsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson