Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Dalslands läsbuss byter skepnad som en kameleont

Läsbuss

Läsbussen är en färgglad buss som dekorerats med kameleonten Läster. Foto: Jan Andersson

Under sommaren kommer Dalslands nya, gemensamma läsbuss att dyka upp här och var i landskapet. Bussen kommer bland annat att besöka Bengtsfors kulturvecka. Besök på skolor och förskolor finns också med i planerna.

Syftet med läsbussen är att lyfta fram läslust och bibliotekens verksamhet och ska inte förväxlas med den traditionella bokbussen med reguljära turer. Läsbussen ska användas på torg och under evenemang i kommunala och ideella verksamheter. Bussens innehåll och personal anpassas utifrån det uppdrag den medverkar vid. Läsbussen bokas och mobiliseras med personal från biblioteken i Dalsland.

Läsbussen har finansierats via stöd från Statens kulturråd och ingår i Bibliotek Dalsland som är Dalslandskommunernas bibliotekssamarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström