Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Björkdungen 5 – i startgroparna

Skiss

Skiss - vy från Södra vägen /ARKITEMA ARCHITECTS

Nu startar processen med att bygga ett nytt hyreshus på fastigheten Björkdungen 5 i centrala Bengtsfors. I bottenvåningen kommer Folktandvården att ha sin verksamhet och de övriga våningarna ska inrymma elva stycken tvårums- och trerumslägenheter med balkong till varje lägenhet.

Byggnaden planeras att uppföras i massivt trä vilket har flera fördelar, bland annat krävs lite energi, avfallet är obetydligt och koldioxidutsläppen låga. Byggnadsmaterialet trä ger också minskat buller och därmed trevligare innemiljö, berättar Pär Nilsson, VD för Bengtsforshus.

Dock kommer den understa våningen och hisschaktet att uppföras i betong av byggtekniska skäl. Vi kommer att bygga ett energisnålt hus där hushållselen kommer att drivas av solceller på taket, fortsätter han.

Upphandling nästa steg

Nästa steg i projektet blir att ta fram ett förfrågningsunderlag för att få tag på någon entreprenör som kan utföra byggnationen. Förfrågningsunderlaget kommer att bli klart under hösten och tanken är att det ska läggas ut för upphandling i december månad.

Kontorsmoduler vid Nygård

I väntan på att Folktandvården kan flytta in i nya Björkdungen, placeras kontorsmoduler vid Nygård. Modulerna kommer att användas av administrativ personal och frigör på så vis behandlingsrum i den trångbodda verksamheten inom Närhälsan. Modulerna är placerade söder om Nygård i anslutning till parkeringen vid Centrumvägen.

Preliminär tidsplan

Förhoppningsvis kommer en byggstart att kunna ske under våren 2020 och om allt går enligt planen så kommer bygget att stå klart någon gång efter sommaren 2021.

Följ gärna projektet på Bengtsforshus projektsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson