Försäljning av fastigheterna Järnhandlaren 6 och Dingelvik 2:62

Bildcollage med fastigheterna Järnhandlaren 6 och Dingelvik 2:62

Till vänster Järnhandlaren 6 och till höger Dingelvik 2:62. Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att lägga ut fastigheterna Järnhandlaren 6 och Dingelvik 2:62 till öppen försäljning. Fastigheterna Järnhandlaren 6, i dagligt tal kallad Techroi, och Dingelvik 2:62, i dagligt tal kallad Långeds Mekaniska, kommer att säljas via mäklare. Bengtsfors kommun bör i en tid av knappa resurser fokusera på underhåll och drift av lokaler för kärnverksamheter så som skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter.

Järnhandlaren 6

Järnhandlaren 6 är en industrifastighet på cirka 7900 kvadratmeter, med en industrilokal som uppfördes år 2000. På byggnadens västra sida finns en tillbyggnation i form av ett skärmtak som tillkom år 2013. Byggnaden omfattar uthyrningsbara lokaler om cirka 3200 kvadratmeter, varav skärmtaket utgör cirka 300 kvadratmeter. Byggnaden innefattar förutom en stor öppen industriyta med högt i tak även en byggnadsdel med lägre takhöjd, innefattande reception, korridor, uppglasade kontorsrum, två konferensrum, pausrum, två omklädningsrum med dusch & wc samt förrådsutrymmen. Det finns idag en hyresgäst, TechRoi Fuel Systems AB, som flyttar ut under hösten 2019, det ett hyresavtal som löper till 2020-11-30.

I samband med att Techroi flyttar ut ur Järnhandlaren 6 och nu står inför ett behov av att få in nya hyresgäster har kommunen fört diskussioner om att sälja fastigheten till någon som bedöms ha bättre förutsättningar att förvalta kommersiella lokaler. Det finns flertalet intressenter för köp av fastigheten, det är därför viktigt att försäljningen sker så snart som möjligt.

Dingelvik 2:62

Dingelvik 2:62 är en industrifastighet på cirka 4700 kvadratmeter. Varav byggnadsarea utgör cirka 1850 kvadratmeter. Av byggnadsarean utgör cirka 1400 kvadratmeter produktionslokal, cirka 150 kvadratmeter kontor och ungefär 280 kvadratmeter lagerutrymme. I den västra delen av byggnaden finns idag en hyresgäst, Fremek, som har ett hyresavtal på ett år från 2019-10-14 tom 2020-10-14.

Dingelvik 2:62 är i behov av en upprustning. På grund av fastighetens strategiska placering vore en upprustning välbehövligt för områdets helhetsintryck samt fortsatta attraktivitet. Kommunen bedömer att en eventuell köpare har bättre förutsättningar att genomföra en sådan upprustning som krävs.

Kontakt

Fastigheterna kommer inom kort att annonseras ut via mäklare, men om du redan nu vill veta mer om fastigheterna kan du höra av dig till vår mark- och exploateringsingenjör.

Henrik Andersson
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
henrik.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson