Hembesök för ökad kunskap om brandskydd i hemmet

bilder på personerna som gör hembesöken

De som gör hembesöken är tydligt uppmärkta med FRG:s väst. Från vänster högst upp Rebecca Björklund, Lisbeth Johansson och Roger Karlsson. Nedre raden från vänster Berne Ytterby, Gunilla Gustavsson och Eleanor Ytterby. Foto: Christian Rådén

Under november månad kommer personer från vår frivilliga resursgrupp, FRG, att göra hembesök för att öka kunskapen om brandskydd hemma. Hembesöket är helt frivilligt. Att arbeta med riktade insatser för att minska antalet bostadsbränder betonas i den nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Hembesök i bostadsområden under november

Vi kommer främst att inrikta de planerade besöken till hyreshus. De personer från frivilliga resursgruppen som gör hembesöken är tydligt uppmärkta med FRG:s väst.

Planerade hembesök under november

Datum

Tid

Bostadsområde

5 november

17.00 - 20.00

Bengtsfors

12 november

17.00 - 20.00

Bengtsfors

19 november

17.00 - 20.00

Billingsfors

26 november

17.00 - 20.00

Billingsfors


Har du frågor eller funderingar kring hembesöken får du gärna kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter här nedanför.

Kontakt

Christian Rådén
Räddningschef
0531-52 61 16
christian.raden@bengtsfors.se

Niclas Henriksson
Funktionsansvarig förebyggande
0531-52 61 11
niclas.henriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson