Bränder vid Granåsgården under natten till den 17 december

Foto från ett av brandtillfällena vid den norra gaveln. Foto från räddningstjänsten i Bengtsfors.

Vid tre tillfällen under natten mot den 17 december startade bränder i anslutning till vårt särskilda boende Granåsgården i Bengtsfors. Ingen person kom till skada och bränderna kunde släckas snabbt tack vare ingripande personal på plats och räddningstjänsten. Bränderna är polisanmälda och kriminaltekniker kommer att undersöka platsen under tisdagen. 

Händelserna i korthet

  • Klockan 23.00 den 16 december utlöstes brandlarm för brand vid ett soprum i anslutning till fastighetens lastbrygga. Räddningstjänst samt polis kom till platsen.
  • Klockan 03.00 den 17 december upptäcktes en kraftig rökutveckling i soptunnor vid fastighetens norra gavel mot Lilla Tvärgatan, som släcks av personal på Granåsgården.
  • Klockan 04.15 den 17 december går brandlarmet till räddningstjänsten igen. Det brinner nu på samma ställe som vid 03-tiden. Räddningstjänst och polis kommer åter till platsen.

Personalen på Granåsgården har under natten kontinuerlig kontakt med chef i beredskap som kommer till platsen senare under natten. Från klockan 05.00 finns också enhetscheferna på plats och området avspärras.

Åtgärder med anledning av situationen

Delar av kommunens krisledningsfunktion har träffast för att se över vilka åtgärder som kan genomföras på kort och lång sikt för att undvika fler bränder. Tillsammans med fastighetsägaren Bengtsforshus AB konstaterades att byggnaden har en bra anläggning för brandskydd med många detektorer som fungerar bra. Det finns väl utvecklade rutiner för liknande situationer på enheten och nattpersonalen har skött händelserna på ett mycket bra sätt.

På kort sikt kommer åtgärder att göras för att ta bort brännbart material och sopkärl i nära anslutning till byggnaden. Vi kommer också att se över hur det ser ut vid våra övriga verksamheter för att minska risken för att det händer igen. En annan åtgärd är att montera belysning runt lokalerna som tänds vid rörelse.

Vi jobbar också för att öka närvaron i samhället genom personal från bland annat räddningstjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson