Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Längre handläggningstider och sämre tillgänglighet

Denna information publicerades: 2020-03-19 11.39

Informationen uppdaterades senast: 2020-04-15 10.18

Foto: Niklas Eriksson

Coronapandemin gör att att viss handläggning och kontakt med allmänheten blir lidande just nu. Vi ber därför om överseende med att vi inte kan hålla samma handläggnings- och svartider som i vanliga fall. Dels har vi högre sjukfrånvaro än annars och dels så jobbar många inom organisationen aktivt med att lösa frågor kopplade till situationen.

Många delar av vår verksamhet påverkas och kan ha längre svars- och handläggningstider. Använd gärna våra e-tjänster om det är möjligt för ditt ärende. Här hittar du våra e-tjänster.länk till annan webbplats

Här finns information om kontaktvägar bland annat för felanmälan och för att lämna synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson