Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Prioriteringar för hemtjänsten kan komma att göras

Denna information publicerades: 2020-03-25 09.09

Informationen uppdaterades senast: 2020-03-26 11.10

Foto: Niklas Eriksson

På grund av den rådande situationen i samhället, kopplat till Covid-19, kan hemtjänsten behöva prioritera för att tillgodose behoven hos de personer som har störst hjälpbehov och se till att de basala behoven hos vårdtagarna tillgodoses. Vårdtagarna har informerats vid besök från personal inom hemtjänsten.

Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi ska genomföra och i vilken omfattning de kommer att utföras. Det innebär att insatser som inte är inom ramen för basala behov kan komma att pausas, säger Felicia Skogh som är enhetschef för hemtjänsten i kommunens norra delar.

Orsaken till att vi kan komma att behöva vidta åtgärderna är för att säkerställa att vi kan tillgodose behoven hos de personer som har störst hjälpbehov, säger Karl-Gunnar Kullander som är enhetschef för hemtjänsten i kommunens södra delar.

Exempel på basala behov

  • hjälp att äta
  • hjälp att förflytta sig
  • hjälp att komma på toaletten
  • hjälp med att ta sina mediciner.

Exempel på insatser som kan komma att pausas

  • personlig social samvaro
  • promenader
  • tillsyn

Kontakt

Felicia Skogh
Enhetschef stöd och omsorg norr
0531-52 66 33
felicia.skogh@bengtsfors.se

Karl-Gunnar Kullander
Enhetschef, stöd och omsorg söder
0531-52 66 29
karl-gunnar.kullander@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson