Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fortsatt distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning

Denna information publicerades: 2020-04-08 12.50

Informationen uppdaterades senast: 2020-04-15 10.08

Bengtsfors kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bedriva gymnasie- och vuxenstudier på distans. Kommunstyrelsen beslutade 7 april om att förlänga tidigare beslut om distansundervisning för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning i Bengtsfors kommun till 30 juni 2020.

Beslut om att förlänga distansundervisningen till 30 juni

Kommunstyrelsen beslutar att distansundervisning för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning i Bengtsfors kommun ska fortsätta till 30 juni 2020. I kommunstyrelsens beslut från 7 april finns en möjlighet för respektive ansvarig rektor att kunna göra avsteg från den grundläggande rekommendationen för grupper av elever och studerande om det krävs för att fullgöra utbildning. När sådana avsteg görs, ska hänsyn tas till aktuella rekommendationer från myndighetshåll.

Syftet med att ha möjligheten att ta in grupper av elever är att alla ska ha möjligheten att klara läsårets studier. Hur det praktiskt kommer att ske beslutas av respektive rektor, säger Björn Lindeberg, utbildningschef.

Distansutbildning pågår sedan 19 mars

Från och med torsdagen den 19 mars har all utbildning på Strömkullegymnasiet, vuxenutbildningen och annan eftergymnasial utbildning att genomförts på distans. Elever/studerande på dessa skolor har sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Carina Stålhandske
Rektor
0531-52 63 02
carina.stalhandske@bengtsfors.se

Lars Bennersten
Rektor
0531-52 81 34
lars.bennersten@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström