Prioriteringar inom hemtjänsten förlängs

Denna information publicerades: 2020-05-15 14.35

Informationen uppdaterades senast: 2020-06-24 11.41

Foto: Niklas Eriksson

På grund av en ansträngd bemanningssituation inom vård och omsorg förlängs det beslut som tidigare fattats om prioriteringar av olika insatser inom hemtjänsten.

Prioriteringarna görs för att kunna tillgodose de mest basala behoven hos personer med störst hjälpbehov. Det innebär att insatser som inte är inom ramen för basala behov pausas.

Det förnyade beslutet är fattat av kommunens krisledningsgrupp den 23 juni och gäller till och med 31 augusti.

Exempel på basala behov

  • Hjälp att äta
  • Hjälp att förflytta sig
  • Hjälp med toalettbesök
  • Hjälp att ta mediciner

Exempel på insatser som pausas

  • Personlig social samvaro
  • Promenader
  • Tillsyn

Kontakt

Felicia Skogh
Enhetschef stöd och omsorg norr
0531-52 66 33
felicia.skogh@bengtsfors.se

Karl-Gunnar Kullander
Enhetschef, stöd och omsorg söder
0531-52 66 29
karl-gunnar.kullander@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström